REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Rynek i marketing arrow Ocena stopnia usprawnienia komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w opinii pasażerów
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Ocena stopnia usprawnienia komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w opinii pasażerów

Kamil Roman

W niniejszym artykule porównano wyniki badań ankietowych, wykonanych przez ZTM w Białej Podlaskiej, dotyczących oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej przez pasażerów. Przedstawiona analiza miała na celu porównanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych w komunikacji miejskiej w latach 2009–2015. Celem było również określenie, czy zmiany wprowadzone po 2009 r. odniosły zamierzony skutek i przyczyniły się do poprawy efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej. W artykule zawarto również aktualne postulaty pasażerów, które mogą pomóc instytucjom zajmującym się komunikacją miejską w dostosowaniu oferty do wymagań pasażerów. 

Możliwość sprawnego przemieszczania się to jedno z wymagań stawianych przez mieszkańców włodarzom miasta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba samochodów przypadających na 1 000 mieszkańców stale rośnie. W 2000 r. na 1 000 osób przypadało około 255 aut, a w 2013 r. ta liczba wzrosła do ponad 500 [9]. Zwiększająca się liczba samochodów staje się wyzwaniem dla zarządców infrastruktury miejskiej, którzy muszą zapewniać racjonalne jej wykorzystanie.

Zwiększający się udział transportu indywidualnego w ogólnej liczbie miejskich przewozów sprzyja powstawaniu nadmiernej kongestii (przeciążeniu, zatłoczeniu oraz nagromadzeniu środków transportu na drodze), uniemożliwiającej sprawne przemieszczanie się pojazdów [10]. Kongestia przyczynia się przede wszystkim do wydłużenia czasu jazdy oraz zwiększenia zużycia paliwa, co prowadzi do ponoszenia większych kosztów zarówno przez kierowców, jak i zarządców infrastruktury [11]. Trudności w efektywnym przemieszczaniu się w obrębie miasta mogą prowadzić także do spadku jego atrakcyjności wśród potencjalnych inwestorów. Samochody stojące w korkach wydzielają także więcej toksycznych substancji do atmosfery, zwiększając tym samym zanieczyszczenie powietrza w mieście i pogarszając jakość życia mieszkańców [14]. W celu przeciwdziałania tym negatywnym skutkom miasta postanowiły zachęcić mieszkańców do zmiany nawyków transportowych i porzucenia transportu indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej lub innych ekologicznych form przemieszczania się. Wprowadzane są także nowe oferty w komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki oceny zmian w Białej Podlaskiej.

Pełny tekst Autobusy -Technika - Eksploatacja - Systemy Transportowe 2015 nr 9    

Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans