REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
W numerze 5/2018 m.in.: -

Zagrzeb gospodarzem Bus Euro Testu 2018

Oszacowanie powierzchni paneli fotowoltaicznych dla zelektryfikowanego transportu autobusowego w Warszawie w wariancie skrajnym

Ocena jakości usług komunikacji miejskiej – dobór zmiennych do badania metodą delficką

Analiza funkcjonowania Związku Komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii

Analiza inteligentnych systemów transportowych na przykładzie miasta Krakowa

Możliwości recyklingu różnych frakcji odpadów w budownictwie drogowym

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

2014

prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Bil – Politechnika Koszalińska
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Politechnika Koszalińska
prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Cisowski – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
prof. nadzw., dr hab. Tadeusz Dyr – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew A. Lozia – Politechnika Warszawska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Politechnika Poznańska
dr hab.inż. Krzysztof Olejnik – Politechnika Opolska
prof. dr hab.inż. Andrzej Niewczas – WSEI Lublin
prof dr hab.inż. Stefan Lisczak – Uniwersytet Techniczny w Żilinie Słowacja
dr hab.inż. Grzegorz Koralewski – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek – Politechnika Warszawska
prof. dr hab.inż. Józef Jonak – Politechnika Lubelska
dr hab.inż. Andrzej Marciniak – WSEI Lublin
dr hab.inż. Jan Kukiełka – WSEI Lublin
prof. dr hab. Leon Kukiełka – Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski – Uniwersytet Zachodniopomorski w Szczecinie
prof. dr hab.inż. Henryk Komska, – Politechnika Lubelska

prof. nadzw., dr hab. Wojciech Sońta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta – Politechnika Koszalińska
prof. nadzw., dr hab. inż. Jerzy Chojnacki – Politechnika Koszalińska
prof. nadzw., dr hab. inż. Czesław Łukianowicz – Politechnika Koszalińska

REKLAMA
Silesia
Clicktrans
TransExpo 2018