REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Unia Europejska arrow Plan inwestycji strategicznych dla Europy
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Plan inwestycji strategicznych dla Europy

Tadeusz Dyr, Agata Pomykała

Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude’a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. – jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myśl tej idei Komisja Europejska przygotowała trójelementową inicjatywę przyśpieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015–2017. Założenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule. 

Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował spadek poziomu inwestycji w UE o ok. 15%, w porównaniu z wartością maksymalną osiągniętą w 2007 r. W niektórych krajach poziom ten jest znacznie wyższy, np. Włochy (25%), Portugalia (36%), Hiszpania (38%), Irlandia (39%), Grecja (64%). Ograniczenie inwestycji ma negatywny pływ na wzrost gospodarczy i konkurencyjność europejskiej gospodarki. Stanowi także zagrożeniem dla realizacji celów Programu Europa 2020 [8]. W tej sytuacji państwa członkowskie oraz władze regionalne powinny podejmować działania zmierzające do stymulowaniu inwestycji w celu wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja Europejska ma zamiar ukierunowywać i monitorować te działania. Istotne znaczenie w tym procesie mają plan inwestycyjny przyjęty w listopadzie 2014 r. [7] oraz regulacje dotyczące Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych [10].

 

Pełny tekst: AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015 nr 4  

Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans