REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Bezpieczeństwo i ekolo. arrow Autobusy LNG w warszawskiej komunikacji miejskiej
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Autobusy LNG w warszawskiej komunikacji miejskiej

Zbigniew Rusak

Projekt wprowadzenia autobusów i paliwa LNG w największej polskiej spółce komunikacji miejskiej, warszawskich MZA, został zrealizowany przez nowego gracza na rynku autobusowym – Lider Trading. Ta spółka od jesieni 2014 r. jest producentem autobusów marki Solbus, w tym 35 autobusów zasilanych LNG w barwach stołecznego przewoźnika. 

Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w. [2] zakłada zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne oraz poprawę efektywności energetycznej środków transportu. Miasta europejskie podejmują liczne działania zmierzające do ograniczenia wykorzystania pojazdów zasilanych olejem napędowym oraz wprowadzenia rozwiązań wolnych od emisji toksycznych substancji [por. np. 6, 10]. Działania te są wspierane przez Komisję Europejską, która wdraża inicjatywy mające sprzyjać rozwojowi miast oraz zmianie wzorców mobilności. Przyczyniać się one mają do bardziej zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz realizacji celów UE, związanych z tworzeniem konkurencyjnego i zasobooszczędnego europejskiego systemu transportowego.

 

W osiąganiu celów europejskiej polityki transportowej istotne znacznie ma stosowanie paliw i napędów alternatywnych w komunikacji miejskiej. Są one bowiem postrzegane jako możliwość ograniczenia emisji toksycznych substancji z autobusów, a w konsekwencji – poprawy jakości życia w miastach i aglomeracjach.

W ostatnich latach samorządy miast w Polsce są w coraz większym stopniu zainteresowane wprowadzeniem napędów alternatywnych w komunikacji miejskiej oraz gospodarce komunalnej. Przykładem może być zakup autobusów napędzanych skroplonym gazem ziemnym przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie.

 

Pełny tekst: AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015 nr 5  

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans