REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
ALotko
Lotko jakosc
START arrow Bezpieczeństwo i ekolo. arrow Autobusy LNG w warszawskiej komunikacji miejskiej
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w Łodzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napędów hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuły on-line dostępne w zakładce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Autobusy LNG w warszawskiej komunikacji miejskiej

Zbigniew Rusak

Projekt wprowadzenia autobusów i paliwa LNG w największej polskiej spółce komunikacji miejskiej, warszawskich MZA, został zrealizowany przez nowego gracza na rynku autobusowym – Lider Trading. Ta spółka od jesieni 2014 r. jest producentem autobusów marki Solbus, w tym 35 autobusów zasilanych LNG w barwach stołecznego przewoźnika. 

Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w. [2] zakłada zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne oraz poprawę efektywności energetycznej środków transportu. Miasta europejskie podejmują liczne działania zmierzające do ograniczenia wykorzystania pojazdów zasilanych olejem napędowym oraz wprowadzenia rozwiązań wolnych od emisji toksycznych substancji [por. np. 6, 10]. Działania te są wspierane przez Komisję Europejską, która wdraża inicjatywy mające sprzyjać rozwojowi miast oraz zmianie wzorców mobilności. Przyczyniać się one mają do bardziej zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz realizacji celów UE, związanych z tworzeniem konkurencyjnego i zasobooszczędnego europejskiego systemu transportowego.

 

W osiąganiu celów europejskiej polityki transportowej istotne znacznie ma stosowanie paliw i napędów alternatywnych w komunikacji miejskiej. Są one bowiem postrzegane jako możliwość ograniczenia emisji toksycznych substancji z autobusów, a w konsekwencji – poprawy jakości życia w miastach i aglomeracjach.

W ostatnich latach samorządy miast w Polsce są w coraz większym stopniu zainteresowane wprowadzeniem napędów alternatywnych w komunikacji miejskiej oraz gospodarce komunalnej. Przykładem może być zakup autobusów napędzanych skroplonym gazem ziemnym przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie.

 

Pełny tekst: AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015 nr 5  

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Infra
Wojtyła 1
Kurzawa