REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Historia arrow Historia przegubowych trolejbusów Ikarus 280 w Polsce
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Historia przegubowych trolejbusów Ikarus 280 w Polsce

Marcin Połom, Bohdan Turżański

W czerwcu 2014 r. została dostarczona do Lublina pierwsza partia 6 nowych przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18M. Była to część zamówienia na 12 trolejbusów, złożonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu. Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego). Beneficjentem projektu była gmina Lublin. Całkowita wartość projektu wyniosła 520 635 102,00 PLN, a poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 340 403 217,00 PLN. 

Trzy miesiące później do Lublina dostarczono pozostałych 6 trolejbusów. Pojazdy te zasiliły tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie i są obecnie jedynymi przegubowymi trolejbusami eksploatowanymi w Polsce. Należy jednak przypomnieć, że nie pierwszymi w najnowszej historii komunikacji. Już w latach 1988–2002 elektryczne przegubowce można było zobaczyć na ulicach trzech polskich miast. Były to trolejbusy marki Ikarus; żaden z nich nie powstał jednak w kraju pochodzenia swojego spalinowego odpowiednika, czyli na Węgrzech. Nie były to pojazdy nowe: do ich budowy wykorzystywano wycofane z ruchu autobusy. Powstały one w trzech przedsiębiorstwach – w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku, w Komunalnym Przedsiębiorstwie Naprawy Autobusów w tym samym mieście oraz w gdyńskim Miejskim Zakładzie Komunikacji (późniejszym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej).

 

PEŁNY TEKST: AUTOBUSY-TEST NR 12/2014 

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans