REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Rynek i marketing arrow Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym

i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Wojciech Bąkowski, Tadeusz Dyr

Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i finansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozów pasażerskich. 

Wprowadzanie nowych rozwiązań [22, 30] regulujących dostęp osób zamieszkujących obszary administracyjne naszego kraju do publicznej komunikacji, w tym kontraktów na usługi publiczne, finansowanych ze środków budżetowych, powinno być korzystne dla pasażera i przewoźnika. Przewoźnik uzyska dopłatę za obsługę linii od samorządu, co sprawi, że cena taryfowa dla pasażera będzie niska. Problemem jest ustalenie względnej równowagi pomiędzy popytem na te usługi a możliwościami wydatków z budżetu samorządu na rekompensaty za wykonywane przewozy. Samorząd ma ustalić popyt na wybranych liniach komunikacyjnych w regionie. Do wykonania tego procesu potrzebna jest niezbędna wiedza zawarta w kapitale ludzkim oraz sprawna organizacja i dysponowanie odpowiednim systemem teleinformatycznym. Podaż z kolei wykonywać będą operatorzy jako zlecone zadanie precyzyjnie określone w umowie zawartej na określony czas.

 

W działalności przedsiębiorstw transportowych istotne znaczenie ma ryzyko uzyskania zaplanowanych dochodów. W przypadku usług użyteczności publicznej poziom tego ryzyka zależny jest od trybu wyboru operatora i szczegółowych zapisów w umowie o świadczenie usług. W skrajnym przypadku operator pozbawiony jest tego ryzyka, gdyż organizator może pokrywać wszystkie uzasadnione koszty świadczenia usług. Zupełnie inaczej będzie jednak w przypadku tzw. działalności komercyjnej (poza umową na świadczenie usług publicznych). W tym zakresie działalność jest obarczona znacznym ryzykiem. Dlatego przewoźnicy, jako przyszli operatorzy, będą musieli opracować nową strategię działania z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Treść artykułu ma spełnić dwa cele: pierwszym jest zaprezentowanie przesłanek ekonomicznych i organizacyjnych, jakimi należy się kierować w planowaniu popytu i organizowaniu usług użyteczności publicznej. Drugim celem jest ustalenie strategii, jaką powinien przyjąć operator przy angażowaniu się w obsługę przewozów użyteczności publicznej i pozostałej części rynku przewozów pasażerskich na obszarze danego samorządu terytorialnego.
< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans