REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Przewoźnicy i sys. trans. arrow Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym

na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej

 Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski 

Rozwój transportu miejskiego jest zjawiskiem o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczególnego znaczenia nabiera on na obszarach silnie zurbanizowanych, na których następuje istotna ewolucja charakteru relacji występujących pomiędzy powiązanymi ze sobą strefami. Specyfika tych obszarów wynika z dużej koncentracji ludności, zabudowy, przedsiębiorstw, handlu, placówek oświatowych powodującej kumulację funkcji i działalności mających podstawowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko tego obszaru, ale również dla rozwoju w skali regionalnej, krajowej, a nawet światowej.

Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego funkcjonowania powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie obszarów silnie zurbanizowanych spoczywa na administracji publicznej, w szczególności samorządowej. Musi ona z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom jakości życia mieszkańcom obszaru silnie zurbanizowanego, a z drugiej strony konkurować z innymi miastami i obszarami miejskimi w celu przyciągnięcia inwestorów, turystów, nowych mieszkańców, studentów. Szczególne znaczenie ma rozwój największych skupisk miejskich – będących lub pretendujących do miana metropolii. Stanowią one centra rozwoju nie tylko w wymiarze krajowym, ale także kontynentalnym i światowym. Tempo ich rozwoju jest szybsze niż pozostałych obszarów silnie zurbanizowanych, co powoduje powiększanie się różnic między metropoliami i pozostałymi obszarami w poziomie rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego.

Pełny tekst: Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe 2014, nr 4 

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans