REKLAMA
Stajniak 3
MLotko
ALotko
Lotko jakosc
START arrow Przewoźnicy i sys. trans. arrow Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w Łodzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napędów hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuły on-line dostępne w zakładce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym

na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej

 Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski 

Rozwój transportu miejskiego jest zjawiskiem o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczególnego znaczenia nabiera on na obszarach silnie zurbanizowanych, na których następuje istotna ewolucja charakteru relacji występujących pomiędzy powiązanymi ze sobą strefami. Specyfika tych obszarów wynika z dużej koncentracji ludności, zabudowy, przedsiębiorstw, handlu, placówek oświatowych powodującej kumulację funkcji i działalności mających podstawowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko tego obszaru, ale również dla rozwoju w skali regionalnej, krajowej, a nawet światowej.

Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego funkcjonowania powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie obszarów silnie zurbanizowanych spoczywa na administracji publicznej, w szczególności samorządowej. Musi ona z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom jakości życia mieszkańcom obszaru silnie zurbanizowanego, a z drugiej strony konkurować z innymi miastami i obszarami miejskimi w celu przyciągnięcia inwestorów, turystów, nowych mieszkańców, studentów. Szczególne znaczenie ma rozwój największych skupisk miejskich – będących lub pretendujących do miana metropolii. Stanowią one centra rozwoju nie tylko w wymiarze krajowym, ale także kontynentalnym i światowym. Tempo ich rozwoju jest szybsze niż pozostałych obszarów silnie zurbanizowanych, co powoduje powiększanie się różnic między metropoliami i pozostałymi obszarami w poziomie rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego.

Pełny tekst: Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe 2014, nr 4 

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Infra
Wojtyła 1
Kurzawa