REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Przewoźnicy i sys. trans. arrow Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni

Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski

W artykule przedstawiono istotę zarządzania mobilnością, zwracając uwagę na cel i zakres tej koncepcji. Pogrupowano i omówiono także środki wykorzystywane w zarządzaniu mobilnością. Podkreślono, iż jest to koncepcja wspierana przez UE. Takie wsparcie funduszami unijnymi działań z zakresu zarządzania mobilnością przedstawiono na przykładzie Gdyni. Ustalono, że cechą charakterystyczną projektów dotyczących zarządzania mobilnością, realizowanych przy wsparciu z funduszy unijnych w Gdyni, jest to, że angażują się w nie różne podmioty, nie tylko te zajmujące się transportem miejskim. Pozytywnym efektem projektów unijnych jest też to, że działania w nich podjęte są kontynuowane w ramach inicjatyw lokalnych. 

Zarządzanie mobilnością (Mobility Management - MM) to koncepcja promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań podróżnych. Jest to jednak na tyle nowa koncepcja, że jej zakres bywa różnie określany. Różnorodne definicje zebrane zostały w ramach unijnego projektu MAX.

Elementem podkreślanym we wszystkich definicjach jest zorientowanie zarządzania mobilnością na popyt, a nie na podaż. W praktyce jednak bardzo trudno jest to zidentyfikować. Przykładowo budowa nowych linii tramwajowych, ścieżek rowerowych, dróg itd. nie jest uważana za element zarządzania mobilnością, gdyż są to środki klasyfikowane po stronie podaży. Podobnie budowa parkingów rowerowych, parkingów samochodowych, przystanków transportu zbiorowego nie jest zaliczana do zarządzania mobilnością. Do rozwiązań z zakresu zarządzania mobilnością zalicza się natomiast carsharing, carpooling, centra mobilności, kampanie informacyjne, procesy integracyjne.

Pełny tekst: AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014 nr 1-2

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1