REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Recenzje arrow The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project

W grudniu 2013 r. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego opublikowało monografię w wersji elektronicznej (e-book) pod redakcją naukową  Marcina Wołka i Olgierda Wyszomirskiego The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project. Jest ona dostępna na stronach:

 - http://ekonom.ug.edu.pl/web/krt/index.html?lang=pl&ao=materialy_do_pobrania,

 - http://www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki__/TROLLEY_ebook_2013_.pdf.

 W opracowaniu monografii uczestniczył zespół 13 Autorów mających zarówno bogaty dorobek naukowy, jak i doświadczenia praktyczne. Wiodącą rolę w tym zespole pełnili pracownicy Katedry Rynku Transportowego, będącej jednostką organizacyjną Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W skład zespołu autorskiego weszli także pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenia praktyczne Autorów obejmują m.in. aktywność w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej czy Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Doświadczenia naukowe i zawodowe zespołu autorskiego gwarantowały wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści. Z drugiej jednak strony konieczne było ujednolicenie formalne, językowe i merytoryczne monografii, co przy tak licznym zespole nie jest sprawą łatwą. Z zadania tego Redaktorzy monografii – prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski i dr Marcin Wołek – w pełni się wywiązali. Struktura monografii jest zwarta i uporządkowana. Autorzy przestrzegają zasad logicznego prowadzenia wywodów. Uzupełnieniem podstawowej treści monografii są prezentacje tabelaryczne i graficzne. Zakres prezentowanych w nich informacji wzbogaca treść monografii i ułatwia zrozumienie prezentowanych zagadnień.

 

Prezentując poszczególne zagadnienia, Autorzy zwrócili szczególną uwagę na ich znaczenie w miastach uczestniczących w projekcie TROLLEY. Projekt ten, realizowany w latach 2010–2013, miał na celu promocję trolejbusów jako czystego i najbardziej ekonomicznego środka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej. W oparciu o swe bogate doświadczenie dziewięciu partnerów projektu TROLLEY z sześciu krajów Europy Centralnej – Eberswalde i Lipsk (Niemcy), Salzburg (Austria), Gdynia i Uniwersytet Gdański (Polska), Szeged (Węgry), Brno (Czechy) oraz Parma (Włochy) wraz z międzynarodową organizacją TrolleyMotion – poszukiwało możliwości odblokowania ogromnego potencjału trolejbusów, by przekształcać system transportowy z „napędzanego paliwem” na „elektromobilny”. Partnerstwo to obejmowało 25% wszystkich trolejbusów i 30% linii trolejbusowych aktualnie funkcjonujących na obszarze Europy Centralnej.

 

Pełny tekst: AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014 nr 1-2

 

Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans