REKLAMA
Ochrona
Infra
Szelag
START arrow Prawo i transport arrow Plan transportowy województwa podlaskiego  dylematy rozwoju transportu publicznego
W numerze 7-8/2018 m.in.: -

Kierunki rozwoju miejskich autobusów elektrycznych i hybrydowych na przykładzie pojazdów testowanych podczas Bus Euro Test w Zagrzebiu

Zasilanie liniowe w aspekcie rozwoju branży autobusów elektrycznych

Systemy transportowe dla rowerzystów

Spożycie alkoholu przez kierującego pojazdem jako czynnik ryzyka w transporcie publicznym

Ocena zadowolenia pasażerów z organizacji usług komunikacji miejskiej MPK Kraków

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Plan transportowy województwa podlaskiego  dylematy rozwoju transportu publicznego

Adam Wykowski

Plany transportowe są istotnym instrumentem kreowania rozwoju transportu publicznego. W artykule przedstawiono dylematy kreowania planu transportowego w województwie podlaskim. Autor wskazuje słabe strony tego planu. 

Samorząd Województwa Podlaskiego stoi przed niezwykle odpowiedzialnym i trudnym zadaniem. Opracowywany i poddany konsultacjom społecznym plan transportowy [2] nie rozwiązuje w pełni problemu dostępności mieszkańców regionu do komunikacji międzymiastowej. Celem planu transportowego dla województwa podlaskiego powinno być przede wszystkim zbudowanie długofalowego planu działania w zakresie transportu publicznego oraz stworzenie stabilnych warunków prowadzenia polityki transportowej, wykraczających poza ramy czasowe jednej kadencji władz. Tylko duża wyobraźnia i umiejętność przewidywania tego, co będzie pasażerom potrzebne w perspektywie co najmniej 10 lat, wymaga zbadania społecznych oczekiwań i dostosowania infrastruktury do sygnalizowanych potrzeb transportowych. Tymczasem inwestycje infrastrukturalne zostały w tym planie zmarginalizowanie. W konsekwencji – modelując układ połączeń – wykorzystano wyłącznie istniejące połączenia drogowe i kolejowe.

Pełny tekst: AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014 nr 1-2 

 

 

Następny >
REKLAMA
Silesia
TransExpo 2018
Clicktrans