REKLAMA
Ochrona
Infra
Szelag
START arrow Wydarzenia arrow 20 lat Pracodawców Transportu Publicznego
W numerze 5/2018 m.in.: -

Zagrzeb gospodarzem Bus Euro Testu 2018

Oszacowanie powierzchni paneli fotowoltaicznych dla zelektryfikowanego transportu autobusowego w Warszawie w wariancie skrajnym

Ocena jakości usług komunikacji miejskiej – dobór zmiennych do badania metodą delficką

Analiza funkcjonowania Związku Komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii

Analiza inteligentnych systemów transportowych na przykładzie miasta Krakowa

Możliwości recyklingu różnych frakcji odpadów w budownictwie drogowym

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

20 lat Pracodawców Transportu Publicznego

Tadeusz Dyr, Piotr Grzegorczyk

W 1993 r. powstała organizacja pracodawców zrzeszająca przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego. W listopadzie 2013 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Związku, nazwa została zmieniona na Pracodawcy Transportu Publicznego. Jubileusz dwudziestolecia tej organizacji skłania do analizy działalności i oceny jej znaczenia dla rynku publicznych przewozów pasażerskich.

Zadania organizacji Pracodawcy Transportu Publicznego

 

Podstawowym zadaniem PTP jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Zadania te są realizowane przez:

 

  • prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego,

  • prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków, reprezentowanie członków przed organami wymiaru sprawiedliwości i organami administracji,

  • prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,

  • prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,

  • prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,

  • prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,

  • obronę interesów i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,

  • występowanie w imieniu członków do agend rządowych administracji terenowej i władz sądowych w sprawach związanych z działalnością pracodawcy,

  • tworzenie fundacji i funduszy.

Celem PTP jest tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi transportu publicznego w zakresie międzymiastowej publicznej komunikacji autobusowej. W swoich działaniach Związek kieruje się zasadami etyki, przestrzegając norm powszechnie obowiązujących w gospodarce rynkowej.

 Pełny tekst:  AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014 nr 1-2 

 

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
TransExpo 2018
Silesia