REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Autorzy 2013

mgr inż. Andrzej Abramowicz – PKS w Bełchatowie

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk – Akademia Morska w Gdyni

prof.dr hab.inż. Jan Adamczyk – CIOP-PIB Warszawa

mgr inż. Dominik Adamski  Instytut Kolejnictwa w Warszawie

mgr inż. Wojciech Adamski – Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej

dr inż. Cezary Ajdukiewicz – Politechnika Warszawska

mgr inż. Sylwia Andrzejewska – Politechnika Poznańska

mgr inż. Maciej Andrzejewski – Politechnika Poznańska

dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

mgr inż. Hubert Anysz – Politechnika Warszawska

mgr Katarzyna Arbaczewska-Matys – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

dr inż. Magdalena Ataman – Politechnika Warszawska

mgr inż. Jan Baran Politechnika Koszalińska

Bartłomiej Baranowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Mirosław Barcicki – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Zbigniew Barszcz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Ing. Ľuboš Bartík – University of Žilina

dr inż. Adam Bartnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

Katarzyna Bator – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. Wojciech Bąkowski – Uniwersytet Szczeciński

dr inż. Jarosław Bednarz – AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr inż. Andrzej Białoń – Instytut Kolejnictwa w Warszawie

dr inż. Lesław Bichajło – Politechnika Rzeszowska

Tomasz Biczel 

inż. Jacek Biłobran – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 

dr Agnieszka Blokus Roszkowska – Akademia Morska w Gdyni

mgr inż. Maciej Bodal – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

dr inż. Artur Boguta – Politechnika Lubelska

dr inż. Łukasz Bohdal Politechnika Koszalińska

dr inż. Ignacy Bomba – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr Stanisław Borowicz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Jerzy Borowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

mgr inż. Przemysław Borowski – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Jacek Brdulak – Szkoła Główna Handlowa/Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

dr inż. Dominika Bril – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

dr inż. Joanna Bril – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

dr hab. inż. Krzystof Brzozowski – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ing. Daniel Buc – University of Žilina

dr inż. Krzysztof Buchalski – Politechnika Łódzka

dr inż. Marcin Buczaj – Politechnika Lubelska

dr inż. Zbigniew Budniak – Politechnika Koszalińska

mgr inż. Robert Bujaczek Politechnika Koszalińska

mgr Bartosz Bukała – Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu – Akademia Morska w Gdyni

dr inż. Leszek Bylinko – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

mgr inż. Jacek Caban – Politechnika Lubelska

dr Mieczysław Chalfen – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Maja Chmielewska-Przybysz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Zbigniew Chmielewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Jerzy Chojnacki – Politechnika Koszalińska

dr inż. Grzegorz Chomka – Politechnika Koszalińska

dr inż. Paweł Chorab – Akademia Morska w Szczecinie

mgr inż. Mariola Choromańska – Politechnika Koszalińska

dr inż. Jerzy Chudy – Politechnika Koszalińska

dr inż. Stanisław Janusz Cieślakowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Radosław Cioć – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Leszek Cwojdziński – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

dr inż. Zbigniew Czapla – Politechnika Śląska

dr Ernest Czermański – Uniwersytet Gdański

Czyżowicz JózefNowogard

Janusz Ćwiklak 

dr inż. Krzysztof Danilecki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mgr inż. Marzenna Dębowska-Mróz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Ing. Jana Dicová, PhD. – University of Zilina

mgr Marta Dobrzyńska – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. Stanisław Dorobek – Instytut Badań nad Bezpieczeństwem w Gdyni

mgr inż. Karolina Drozdowska – Politechnika Opolska

dr hab. inż. Paweł Drozdźiel – Politechnika Lubelska

mgr inż. Marzena Drywa – Politechnika Gdańska

dr inż. Adam P. Dubowski – PIMR-BE Poznań

mgr Michał Dudek 

dr inż. Stanisław Duer Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Edmund Dulcet – Uniwersytet Technologiczny w Bydgoszczy

lic. Magdalena Dyr – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Dyr Tadeusz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Mirosław Dytczak – Politechnika Białostocka

mgr Ewa Ferensztajn-Galardos – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Marek Fligiel – Politechnika Koszalińska

dr inż. Jacek Filipowicz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Janusz Flasza – Politechnika Częstochowska

Andrzej Foremny 

mgr inż. Juliusz Furman  Instytut Kolejnictwa w Warszawie

Wiesław Galor – Akademia Morska w Szczecinie

dr.sc.ing. Pavels Gavrilovs – Riga Technical University

dr Andrzej Gazda – Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Katarzyna Geleta – Politechnika Koszalińska

mgr inż. Robert Gielniewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Leszek Gil – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr inż. Grzegorz Ginda – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białe

dr hab. inż. Aniela Glinicka – Politechnika Warszawska

mgr inż. Anna Gładysz – Politechnika Rzeszowska

dr inż. Sebastian Głowiński – Politechnika Koszalińska

dr inż. Stanisław Gondek – Politechnika Krakowska

inż. Bartosz Gorczyński – Politechnika Koszalińska

inż. Katarzyna Gotowała – Politechnika Koszalińska

mgr inż. Małgorzata Górska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Krzysztof Górski  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Piotr Górski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr Bożena Grad – Uniwersytet Techniczno – Humanistyczny w Radomiu

Doc. Ing. Juraj Grenčík. PhD. – University of Žilina

dr hab. inż. Andrzej Grieger – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bartłomiej Grodecki – Politechnika Koszalińska

mgr inż. Dominik Grygiel – Politechnika Lubelska

mgr inż. Paweł Grygorcewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie

dr hab. Krzysztof Grzelec – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

dr inż. Beata Grzyl – Politechnika Gdańska

mgr inż. Bartosz Guszczak – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

dr Joanna Hawlena – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Katarzyna Hebel – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese – Politechnika Koszalińska

dr inż. Jerzy Herdzik – Akademia Morska w Gdyni

Eng. Lukáš Holeša – University of Žilina

dr inż. Marek Horyński – Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz – Politechnika Koszalińska

dr inż. Nabi Ibadov – Politechnika Warszawska

dr inż. Piotr Ignaciuk – Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Krystyna Imielińska – Politechnika Gdańska

dr Stanisław Iwan – Akademia Morska w Szczecinie

mgr inż. Irena Jakowlewa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska

dr inż. Robert Janczur – Politechnika Krakowska

mgr Dagmara Jankowska – Instytut Transportu Samochodowego

dr inż. Krzysztof Jankowski –Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Ing. Katarína Janošková, PhD. – Žilinská Univerzita

Mariusz Jaroszek –Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Barbara Jastrząbek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr inż. Artur Jaworski – Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Izabela Jeleń – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

dr hab. inż. Zofia Jóźwiak – Akademia Morska w Szczecinie

mgr inż. Agata Judzińska-Kłodawska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Michał Kacprzak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Grzegorz Kaczor – Politechnika Krakowska

mgr inż. Krzysztof Kaczorek - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek – Politechnika Białostocka

dr inż. Marta Kadłubek – Politechnika Częstochowska

Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD. – University of Žilina

dr inż. Paweł Kałduński – Politechnika Koszalińska

dr inż. Joanna Kamińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Kamila Kamyszek – Politechnika Poznańska

mgr inż. Dagmara Karbowniczek

mgr inż. Radosław Karbowski – PIMR-BE Poznań

mgr inż. Maciej Kasperowicz – Politechnika Koszalińska

dr Lech Kasyk – Akademia Morska w Szczecinie

dr Daniel Kaszubowski – Politechnika Gdańska

dr inż. Magdalena Kaup – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mgr inż. Andrzej Kazimierczak – Instytut Kolejnictwa w Warszawie

dr inż. Arkadiusz Kądziela – Politechnika Łódzka

dr inż. Ewa Kempa – Politechnika Częstochowska

dr inż. Marcin Kiciński – Politechnika Poznańska

dr inż. Artur Kierzkowski – Politechnika Wrocławska

mgr inż. Tomasz Kisiel – Politechnika Wrocławska

doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. – University of Žilina

dr hab. Leszek Knopik – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

Konrad Kogut – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Hubert Kołodziejski – Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Henryk Komsta – Politechnika Lubelska

dr inż. Paweł Kordos – Politechnika Lubelska

mgr inż. Marta Kordowska  Politechnika Koszalińska

dr inż. Mieczysław Kornaszewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Danuta Kotnarowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Sebastian Kowalek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adam Kowalski

dr inż. Janusz Kowalski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr inż. Michał Kowalski – Politechnika Wrocławska

dr inż. Stanisław Kozioł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Jarosław Kozuba

mgr Renata Krajewska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Ing. Pavol Kráľ, PhD. – Žilinská univerzita

dr inż. Grzegorz Krawczyk – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Julija Krepsha

Anna Križanová

dr inż. Aleksander Król – Politechnika Śląska

mgr inż. Roman Król – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr Cezary Krysiuk – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. Michał Krzemiński – Politechnika Warszawska

mgr Aldona Krzos-Kaczor – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Andrzej Krzyszkowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Konrad Krzysztoszek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr Agnieszka Krzyśko Politechnika Koszalińska

dr inż. Mariola Książek - Politechnika Warszawska

dr inż. Krzysztof Kukiełka – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Ewa Kulińska – Politechnika Opolska –

dr inż. Agnieszka Kułakowska – Politechnika Koszalińska

mgr inż. Piotr Kurp – Politechnika Świętokrzyska

mgr inż. Bożena Kusz – Państwowa Wyższa Szkoła w Krośnie

dr inż. Dariusz Kusz – Politechnika Rzeszowska

dr inż. Hubert Kuszewski – Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Katarzyna Kwiecień

inż. Bartosz de Lambert

mgr inż. Michał Landowski – Politechnika Gdańska

mgr inż. Dorota Latos – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr inż. Marcin Lechowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Piotr Lesiak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr Dariusz Lesicki – Uniwersytet Zielonogórski

Ida Leśnikowska-Matusiak – Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Łukasz Lewaszkiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz – Politechnika Koszalińska

dr inż. Ryszard Lipski Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

prof. Ing. Štefan Liščák, PhD. – Uniwersytet w Zilinie

dr inż. Adam Lisica – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Maciej Lisowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Piotr Lizakowski – Akademia Morska w Gdyni

mgr inż. – Augustyn Lorenc – Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Vladimirs Lubinskis

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Krystian Łabędź – Politechnika Poznańska

mgr Aleksandra Łapko – Akademia Morska w Szczecinie

dr inż. Jacek Łączyński – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. Dorota Łozowicka – Akademia Morska w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Artur Maciąg – Politechnika Częstochowska

dr inż. Andrzej Maciejczyk – Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Andrzej Maczyński – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. – University of Žilina

Ing. Lucia Madleňáková, PhD. – University of Žilina

Ing. Peter Majerčák, Ph.D. University of Žilina

Ing. Eva Majerčáková – University of Žilina

mgr inż. Adrian Malinowski – Politechnika Gdańska

dr inż. Arkadiusz Małek – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

inż. Marcin Małota  Politechnika Częstochowska

mgr Tomasz Marciniec – JPM Global

Igor Marszałkiewicz – Urząd Miejski w Radomiu

dr Anna Maryniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Mateusz Marzec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Gabriela Masárová

dr inż. Eugeniusz Matras – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

mgr inż. Konrad Matysek – Politechnika Koszalińska

dr Andrzej Mazurkiewicz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska – Politechnika Poznańska

Mareks Mezitis

dr Radosław Michalak – Politechnika Łódzka

dr inż. Sławomir Michalak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

mgr inż. Maciej Michnej – Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Stanisław Miecznikowski – Uniwersytet Gdański

inż. Łukasz Mijas – Politechnika Koszalińska

dr inż. Grzegorz Mikołajczak– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Mikulski Jerzy

mgr inż. Michał Miszewski – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

dr inż. Bogusław Molecki – Politechnika Wrocławska

dr inż. Piotr Molenda – Uniwersytet Rzeszowski

dr Urszula Motowidlak – Uniwersytet Łódzki

dr inż. Małgorzata Mrozik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Wojciech Musiał – Politechnika Koszalińska

dr inż. Andrzej Muszyński – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

mgr inż. Artur Muszyński – Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Łukasz Muślewski – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Janusz MysłowskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Jaromir Mysłowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Sławomir Nagnajewicz – Politechnika Koszalińska

mgr inż. Magdalena Nagórska – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Roman Nagórski – Politechnika Warszawska

dr inż. Wojciech Napadłek – Wojskowa Akademia Techniczna

dr Janusz Nesterak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aleksander Nicał

inż. Nieckarz Agnieszka

Anna Niedzicka – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Gabriel Nowacki – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr inż. Paweł Nowak – Politechnika Warszawska

dr Krzysztof Nowakowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr inż. Irena Nowotyńska – Politechnika Rzeszowska

mgr Ewa Odachowska – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. arch. Romanika Okraszewska – Politechnika Gdańska

Łukasz Oleszczuk – student Wydziału Prawa i Administracji UW

dr inż. Marian Oleśkiewicz – Politechnika Koszalińska

Ing. Ján Ondruš, PhD. – University of Zilina

inż. Marcin Orlik – Politechnika Częstochowska

mgr inż. Marta Orlińska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Stanisław Orliński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Krzysztof Ortel  Instytut Kolejnictwa w Warszawie

dr inż. Tomasz Osipowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Jacek Oskarbski – Politechnika Gdańska

dr inż. Krzysztof Ostrowski – Politechnika Krakowska

mgr inż. Mirosław Owczarz – Politechnika Gdańska

dr inż. Andrzej Pacana – Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Małgorzata Pająk – Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego

mgr inż. Piotr Pajka – Instytut Kolejnictwa w Warszawie

dr inż. Arkadiusz Panasiuk – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

lic. Pastuszka Joanna – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” w Radomiu

dr inż. Radosław Patyk - Politechnika Koszalińska

dr inż. kpt. ż. w. Jan Pawelski – Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski – Politechnika Łódzka

mgr Piotr Pawlak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. Tadeusz Pawłowski – PIMR-DN

dr inż. Andrzej Pazur – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

dr inż. Sebastian Pecolt – Politechnika Koszalińska

dr inż. Tomasz Perzyński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Jakub Pęksiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr inż. Piotr Piątkowski – Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Tomasz Piątkowski – Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Ireneusz Pielecha – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Jacek Pielecha – Politechnika Poznańska

dr inż. Daniel Pieniak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

dr inż. Dariusz Piernikarski – Politechnika Lubelska

dr Iwona Pietkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

mgr inż. Jacek Pietkun – Wojsko Polskie

dr inż. Daniel Pietruszczak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Grzegorz Chomka – Politechnika Koszalińska

dr inż. Paweł Płuciennik– Politechnika Łódzka

dr inż. Rafał Podsiadło – Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Dariusz Podsiadły – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Kazimierz Pokrywka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

mgr Marcin Połom – Uniwersytet Gdański

dr inż. Andrzej Poprzeczka – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Stanisław Przerembel – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Michał Przerwa – Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu

mgr inż. Aleksander Rakowicz – PIMR-BE Poznań

dr inż. Krzysztof Rećko  Politechnika Częstochowska

mgr inż. Edyta Reiter – Politechnika Koszalińska

mgr Renata Rogowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

dr inż. Andrzej Rogowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Krzysztof Rokosz – Politechnika Koszalińska

dr inż. Adam Rosiński – Politechnika Warszawska

mgr inż. Jerzy Rosłon – Politechnika Warszawska

dr inż. Jan Różowicz – Politechnika Warszawska

Ing. František Ruman – University of Zilina

mgr inż. Rusak Zbigniew – Starostwo Powiatowe w Poznaniu

dr inż. Joanna Rut – Politechnika Opolska

mgr inż. Iwona Rybicka – Politechnika Lubelska

dr inż. Marcin Rychter Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr Edward Rydygier – Urząd m.st. Warszawy

dr hab. Józef Sadowski – WSZOP

dr inż. Cezary Sarnowski – Politechnika Lubelska

dr inż. Wojciech Sawczuk – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch – Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr inż. Jarosław Seńko – Politechnika Warszawska

dr inż. Ewa Serafin – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr.sc.ing. Dijs Sergejevs – Riga Technical University

inż. Maciej Seweryn  Politechnika Częstochowska

dr inż. Krzysztof Siczek – Politechnika Łódzka

mgr inż. Przemysław Sieczka – Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska

dr inż. Grzegorz Sierpiński – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Barbara Siwiec – PZI TARAN

mgr inż. Paweł Skoniecki – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Skorupka – Instytut Lotnictwa w Warszawie

Waldemar Skrok – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Kazimierz Sławiński – Politechnika Koszalińska

mgr Adriana Sławna – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Leszek Smolarek – Akademia Morska w Gdyni

Tomasz Sobolewski – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

dr Aleksander Sokołowski – Politechnika Rzeszowska

dr inż. Stanisław Sokołowski  Politechnika Koszalińska

dr hab. Wojciech Sońta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Piotr Sprawka – Wojskowa Akademia Techniczna

mgr inż. Dariusz Stanisławek

dr Marta Starostka-Patyk – Politechnika Częstochowska

mgr inż. Piotr Stasiak – Rokbus sp. z o.o., Rokietnica

mgr inż. Wojciech Stattler

dr inż. Tomasz Stoeck – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. Zygmunt Strzyżakowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Tadeusz Stupak – Akademia Morska w Gdyni

mgr inż. Sebastian Styła – Politechnika Lubelska

dr inż. Józef Suda – Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej Sumorek – Politechnika Lubelska

mgr inż. Bartosz Szachniewicz – Politechnika Krakowska

mgr inż. Mateusz Szarata – Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Michał Szcześniak – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak – Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej Szelmanowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

dr inż. Maciej Szkoda – Politechnika Krakowska

mgr inż. Piotr Szopa – Politechnika Częstochowska

inż. Zofia Ściegienna – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

ing. Ján Šimko – Dopravny podnik mesta Zilina

dr hab. inż. Waldemar Świderski – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

dr inż. Janusz Świerzowicz – Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Dominik Tabatowski – Politechnika Koszalińska

dr inż. Jan Targosz – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Zenon Tartakowski –Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. Stanisław Taryma – Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz – Politechnika Rzeszowska

mg.sc.ing. Andris Tipainis – Riga Technical University

dr Dariusz Tłoczyński – Uniwersytet Gdański

dr Ewa Tokarczyk – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

mgr inż. Tomasz Tomaszewski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

mgr inż. Mateusz Trąbka – Politechnika Koszalińska

dr inż. Zygmunt Trela – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Agnieszka Trębicka – Politechnika Białostocka

Paweł Trzaska – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Tyc Tomasz Paweł

dr inż. Andrzej Typiak – Wojskowa Akademia Techniczna

mgr Monika Ucińska – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Tadeusz Uhl – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

mgr inż. Paweł Ukleja

mgr inż. Mirosław Urbanowicz – Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie

mgr inż. Urbańska Anna – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” w Radomiu

dr inż. Adam Ustrzycki – Politechnika Rzeszowska

dr inż. Mirosław Uzdowski  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Ján Vrábel – Uniwersytet w Žilinie

mgr Justyna Wacowska-Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Małgorzata WalendzikInstytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. Konrad J. Waluś – Politechnika Poznańska

mgr inż. Katarzyna Wasilewska – doktorant Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

dr inż. Alicja Wąsowicz – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Mariusz Wąż – Akademia Marynarki Wojennej

Janusz Wensierski – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

mgr inż. Sylwester Weymann – PIMR-BE Poznań

prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Dariusz Wiśniewski – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

mgr inż. Marcin Witkiewicz – Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski – Uniwersytet Zielonogórski

mgr inż. Marek Wlazło – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr Aneta Wnuk – Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Stanisław Wodyński – prezes zarządu PKS w Ostrowcu Św. SA

mgr inż. Łukasz Wojniłowicz – PIMR-BE Poznań

dr Małgorzata Wojtyniak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Marcin Wołek – Uniwersytet Gdański

dr inż. Ryszard Wołoszyn – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Paweł Woś – Politechnika Rzeszowska

dr inż. Adam Woźniak – Wojskowa Akademia Techniczna

mgr inż. Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie

Woźniak Jacek – Uniwersytet Szczeciński

dr. inż. Ryszard Woźniak – Politechnika Gdańska

dr Ryszard Wójcicki – Politechnika Łódzka

Edyta Wójcik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Rafał Wrona – Politechnika Lubelska

mgr inż. Andrzej Wyrzykowski –Urząd Gminy Przodkowo

prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański

dr inż. Jerzy Zaborowski Politechnika Warszawska

dr Beata Zagożdżon – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Konrad Zajkowski Politechnika Koszalińska

dr Bartosz Zakrzewski – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr inż. Sergiusz Zakrzewski – Politechnika Łódzka

dr hab. Anna Zamkowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. Stanisława Zamkowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

mgr inż. Łukasz Zawadka – Instytut Kolejnictwa w Warszawie

dr hab. inż. Artur Zbiciak – Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej Zbrowski – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

mgr inż. Bartosz Zdunek – Politechnika Gdańska

dr inż. Zbigniew Zdziennicki – Politechnika Łódzka

dr. inż. Krzysztof Zembrowski – PIMR-BE Poznań

Marcin Ziobrowski – Politechnika Częstochowska

mgr Małgorzata Zysińska – Instytut Transportu Samochodowego

mgr Anna Żelaszczyk – PKS w Ostrowcu Św. SA

dr inż. Joanna Żukowska – Politechnika Gdańska

mgr inż. Klaudia Żukowska  Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Wojciech Żurowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu


REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans