REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

2013
Recenzentami artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie AUTOBUSY -  Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe w 2013 roku byli: 
 1. dr hab. inż. Tadeusz Bil – Politechnika Koszalińska

 2. dr hab. Andrzej Bujak – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 3. prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki – Politechnika Koszalińska

 4. prof. Stefan Cisko – Słowacja

 5. prof. Tatiana Corejowa – Słowacja

 6. prof. dr hab. Janusz Dyduch – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 7. dr hab. Tadeusz Dyr – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 8. dr Jerzy Hajduk – Akademia Morska w Szczecinie

 9. dr hab. Michał Holec – Akademia Morska w Gdyni

 10. prof. dr hab. Marek Aureliusz Idzior – Politechnika Poznańska

 11. dr hab. Zofia Jóźwiak – Akademia Morska w Szczecinie

 12. prof. dr hab. Jerzy Kisilowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 13. dr hab. Danuta Kotnarowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 14. prof. Anna Križanová – Słowacja

 15. prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka – Politechnika Koszalińska

 16. prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 17. prof. dr hab. inż. Mirosław Luft – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 18. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 19. prof. dr hab. inż. Zygmunt Maciejewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 20. prof. dr hab. inż. Józef Marciniak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 21. dr hab. Jerzy Mikulski – Uniwersytet Ekonomiczne w Katowicach

 22. dr hab. Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie

 23. prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta – Politechnika Koszalińska

 24. dr hab. Stanisław Przerembel – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 25. prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 26. dr hab. Wojciech Sońta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 27. prof. dr hab. Wacław Szcześniak – Politechnika Warszawska

 28. dr hab. Zygmunt Strzyżakowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 29. prof. dr hab. Elżbieta Szychta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 30. dr Ryszard Wawruch – Akademia Morska w Gdyni

 31. dr hab. Adam Weintrit – Akademia Morska w Gdyni

 32. dr hab. Stanisława Zamkowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans