REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Przewoźnicy i sys. trans. arrow Wpływ rodzaju własności operatora na wykorzystanie zasobów w miejskiej komunikacji  podejście model
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Wpływ rodzaju własności operatora na wykorzystanie zasobów w miejskiej komunikacji  podejście model

Wojciech Bąkowski 

Podmioty gospodarcze zajmujące się przewozami pasażerskimi w systemie zadań publicznych, na zlecenie organizatora działają jako operatorzy. Wyróżnieni tą nazwą przewoźnicy realizują usługi według wyznaczonych zadań na specjalnych zasadach finansowych i bez udziału konkurentów. Nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne ma na celu zwiększenie dostępności do usług przewozowych dla pasażera po „niskich” cenach. Niższe ceny za przejazdy w stosunku do cen rynkowych mają motywować podróżnych do korzystania z komunikacji zbiorowej a zniechęcać do przejazdów własnym samochodem osobowym. Operator uzyskuje zapłatę od organizatora przewozów według ustalonej w przetargu stawki za przebyte kilometry, która gwarantuje rentowność dla tej działalności. W rezultacie różnica pomiędzy przychodami ze sprzedanych biletów a poniesionymi kosztami za zakupione wozokilometry pokrywana jest z budżetu samorządu. 

Wprowadzenie relacji kosztowo-cenowej pomiędzy władzą samorządową, a przewoźnikiem i pasażerem ma swoje zalety oraz wady w odniesieniu do strategii rozwoju operatora-przewoźnika i wprowadzania innowacji w systemie przewozów pasażerskich w regionie. Występowanie wad i zalet uzależnione jest od struktury organizacyjno-prawnej operatora-przewoźnika. W praktyce występują dwa istotnie różniące się rozwiązania organizacyjno-prawne operatora-przewoźnika realizującego usługi publiczne:

 

1. Operator będący własnością samorządu, świadczy całym swoim potencjałem gospodarczym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wyznaczonym obszarze geograficznym.

 

2. Przewoźnik, który po wygranym przetargu częścią swojego potencjału przewozowego obsługuje publiczny transport zbiorowy na wyznaczonym obszarze geograficznym.

Wyodrębnienie tych dwóch skrajnych rozwiązań organizacyjnych wynika nie tylko z uwarunkowań własności, ale także istotnie wpływa na strategię rozwojową szeroko rozumianego systemu przewozów pasażerskich w regionie. Strategie rozwoju dotyczą przede wszystkim: wprowadzania innowacji, ryzyka biznesowego, ekonomicznej sprawności działania, podnoszenia wartości kapitału intelektualnego, odnowy taboru, a co najważniejsze tworzenia wartości dodanej dla pasażera w transporcie zrównoważonym. W tym ostatnim przypadku zawiera się istota wszelkiej innowacji, jaką w transporcie pasażerskim powinno się wprowadzać.

Pełny tekst: Autobusy-TEST 2013 nr 11

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1