REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Unia Europejska arrow Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych

 Tadeusz Dyr

W styczniu br. opublikowany został komunikat dotyczący europejskiej strategii mającej na celu wzrost wykorzystania w sektorze transportu Unii Europejskiej paliw ze źródeł alternatywnych. Jej celem jest jest stworzenie długoterminowych ram polityki na rzecz kierowania rozwojem technologicznym i inwestycjami przy rozpowszechnianiu paliw alternatywnych i uzyskania zaufania konsumentów. 

Uzasadnieniem podjęcia prac na strategią wzrostu wykorzystania paliw altenrnatywnych są negatywne skutki gospodarcze i środowiskowe stosowania paliw ropopochodnych. W 2010 r. 94% energii w transporcie pochodziło z ropy naftowej. Sektor ten był jej największym użytkownikiem, zużywając 55% ogółu był tego surowca. Aż 84% ropy naftowej pochodziło spoza Unii Europejskiej, co prowadziło do powstania znacznego deficytu w bilansie handlowym wynoszącego około 2,5% PKB. Przyjęta strategia, mająca na celu stopniowe zastępowanie ropy naftowej paliwami alternatywnymi i rozbudowę niezbędnej infrastruktury, mogłaby przynieść – jak wynika z analiz przeprowadzonych dla potrzeb Komisji Europejskiej, znaczne oszczędności oraz pozytywnie wpływać na gospodarkę europejską i rynek pracy. Przewiduje się, że wsparcie rozwoju rynku paliw alternatywnych i inwestycje w ich infrastrukturę przyczynią się do powstania szerokiego wachlarza miejsc pracy w UE. Działania UE jako pioniera w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dotyczących paliw alternatywnych (np. w zakresie akumulatorów i mechanizmów napędowych) stworzą również nowe szanse dla przemysłu europejskiego i zwiększą konkurencyjność Europy.

 

Paliwa alternatywne o niskiej emisji CO2 są ważnym czynnikiem stopniowego obniżenia emisyjności transportu stanowiącego podstawowy cel strategii „Europa 2020” oraz europejskiej polityki transportowej  dotyczący obniżenia do 2050 r. o 60% emisji CO2 w transporcie. Zastosowanie takich paliw będzie miało również korzystny wpływ na zdolność obszarów miejskich do spełnienia unijnych zobowiązań w zakresie jakości powietrza.

Rozwój rynku paliw alternatywnych – jak podkreślono w strategii – jest obecnie hamowany przez niedociągnięcia technologiczne i handlowe, niedostateczną akceptację konsumentów i brak odpowiedniej infrastruktury. Obecne wysokie koszty innowacyjnych zastosowań paliw alternatywnych są w dużej mierze następstwem tych niedociągnięć. W tej sytuacji, kreując strategię, wykorzystano wyniki prac realizowanych wspólnie z przemysłem, organami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim. Uwzględniając znaczenie przyjętej strategii dla rozwoju europejskiego rynku paliw, w niniejszym artykule omówiono jej założenia oraz wskazano na skutki dla rynku autobusowych przewozów pasażerskich.

Pełny tekst: Autobusy-TEST 2013 nr 11

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans