REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Unia Europejska arrow Europejskie dobre praktyki w zakresie infomobilności a regionalne plany transportowe
W numerze 4/2018 m.in.: -

Inteligentne priorytetowanie transportu publicznego na drogach wyższych kategorii

Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Prognoza popytu na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej

Możliwości i uwarunkowania wdrażania rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym na przykładzie obszaru dwumiasta Słupsk–Ustka

Azbest w odpadach motoryzacyjnych. Współczesne metody recyklingu odpadów azbestowych z sektora motoryzacyjnego

Logistyka w procesie recyklingu okablowania samochodowych instalacji elektrycznych

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Europejskie dobre praktyki w zakresie infomobilności a regionalne plany transportowe

Izabela Jeleń, Bartosz Guszczak

Infomobilność odnosi się do procedur, systemów i urządzeń opartych na inteligentnych systemach transportowych (Intelligent Transportation Systems – ITS) oraz usługach, które zwiększają mobilność osób i towarów poprzez gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję informacji. Aplikacje infomobilne mogą być stosowane zarówno przez operatorów mobilnych, jak i przez każdego użytkownika, dla wszystkich rodzajów transportu. Usługi infomobilne są dedykowane do dynamicznego zarządzania publicznym i prywatnym transportem, pojazdami oraz ruchem drogowym (np. informacjami dotyczącymi wypadków drogowych). Zastosowanie ITS umożliwia zintegrowanie systemu transportowego, gdzie połączenie jego elementów służy uzyskaniu większej efektywności, bezpieczeństwa i ochronie środowiska. 

Usługi infomobilne mogą być dostarczane za pośrednictwem różnych mediów, takich jak radio, telewizja, call center, strony internetowe, urządzenia telefoniczne, itp. Istnieje jednak duża potrzeba użytkownika końcowego, odnośnie powstania jednego punktu odniesienia, gdzie informacje multimodalne będą gromadzone, a także w odpowiedni sposób przetwarzane.

 

W ostatnich latach systemy ITS stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyjmując europejską politykę transportową oraz dokumenty dotyczące mobilności w mieście, wskazuje na znaczenie ITS jako instrumentów doskonalenia zarządzania transportem, które prowadzą do bardziej efektywnego korzystania z transportu publicznego oraz infrastruktury, a także do wspierania ekonomicznej jazdy.

Rynek usług infomobilnych w Europie jest bardzo skomplikowany. W celu wprowadzenia platform z informacjami multimodalnymi bazującymi na usługach infomobilnych, należy uwzględnić wiele problemów, takich jak potrzeby użytkowników, istniejące treści dostawców, efektywne gromadzenie treści komunikatów, interfejs przyjazny dla użytkownika, aspekty technologiczne, zaangażowanie zainteresowanych stron, itd. Ponadto istnieją co najmniej trzy kategorie trudności w zbieraniu informacji: technologiczne, prawne i organizacyjne. Wynikają one przede wszystkim z różnych dostawców treści. Dlatego projekt POLITE (Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement) gromadzi partnerów, którzy w różny sposób wykorzystują ITS, oraz stymuluje wymianę dobrych praktyk pomiędzy regionami z większym doświadczeniem oraz tych, które chętnie przyjmą wsparcie i chcą korzystać z usług infomobilnych.

Pełny tekst: AUTOBUSY-TEST 12/2013

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Silesia
Clicktrans
TransExpo 2018