REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Aktualności arrow Prof. Jerzy Merkisz dotorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Prof. Jerzy Merkisz dotorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz otrzymał pierwszy w historii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu tytuł doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się 17 czerwca 2014 roku w auli głównej uczelni i wzięło w niej udział wielu znanych i cenionych gości. Wśród nich znaleźli się posłowie i senatorowie ziemi radomskiej, przedstawiciele władz województwa oraz miasta. Na uroczystość przybyli również rektorzy i prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i przedstawiciele uczelni wyższych, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Nie zabrakło również licznie przybyłych kolegów, przyjaciół oraz współpracowników oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów gospodarczych, z którymi współpracuje prof. Jerzy Merkisz.

 

 

Laudację podczas uroczystości wygłosił promotor przewodu – prof. dr hab. inż. Sławomir Luft z Wydziału Mechanicznego UTH Radom, przybliżając w niej sylwetkę prof. Merkisza oraz jego bogaty dorobek naukowy. W przemówieniu przypomniał liczne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Podkreślił, że „prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz jest osobą o wyjątkowej pracowitości i życzliwości. Ma, godne naśladowania, umiejętności integrowania środowiska naukowego. W uznaniu zasług Profesor został uhonorowany odznaczeniami państwowymi:

- Srebrnym Krzyżem Zasługi (nr 175-96-21), nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 27.11.1996 r.,

- Medalem Komisji Edukacji Narodowej (nr 67424) Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa 25.11.1997 r.,

- Złotym Krzyżem Zasługi (nr 287-2000-4), nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 27.11.2000 r.,

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (nr 326-2005-27), nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 7.12.2005 r.,

- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 11.10.2013 r.”

W laudacji podkreślone zostały również zasługi prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza wobec Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, w tym przede wszystkim w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz jest niekwestionowanym autorytetem krajowym i zagranicznym w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji silników spalinowych. Jest naukowcem znanym z niezwykłej aktywności i pracowitości, o czym świadczy jego zaangażowanie w pracę wielu stowarzyszeń, gremiów eksperckich, komisji oceniających dorobek i rozwój naukowy członków społeczności akademickiej, a także ośrodków naukowo-badawczych. Jest człowiekiem o wyjątkowej życzliwości, obdarzonym darem umiejętnej współpracy z zespołami ludzkimi oraz integracji tychże zespołów. Od wielu lat jest przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.

Na zakończenie uroczystości, zgodnie ze zwyczajem akademickim, nowo mianowany doktor honoris causa wygłosił wykład okolicznościowy. Tytuł wykładu brzmiał: Emisja spalin środków transportu w rzeczywistych warunkach ruchu.

 

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1