REKLAMA
MLotko
Stajniak 3
ALotko
Stajniak 2
Stajniak 1
START arrow Aktualnoci arrow Prof. Jerzy Merkisz dotorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
W numerze 10/2017 m.in.: -

Nowoci targw Busworld Europe 2017 w Kortrijk

Aktualne trendy rozwoju autobusw turystycznych na przykadzie testw przeprowadzonych w ramach Coach Euro Test 2017 w Linkoping

25 lat Zarzdu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Technologie recyklingu filtrw czstek staych (DPF) z wyeksploatowanych autobusw z silnikiem wysokoprnym

Prezentacja rozwiza z zakresu elektromobilnoci w fabryce Volvo

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Prof. Jerzy Merkisz dotorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

 

Prof. dr hab. in. Jerzy Merkisz otrzyma pierwszy w historii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puaskiego w Radomiu tytu doktora honoris causa. Uroczysto odbya si 17 czerwca 2014 roku w auli gwnej uczelni i wzio w niej udzia wielu znanych i cenionych goci. Wrd nich znaleli si posowie i senatorowie ziemi radomskiej, przedstawiciele wadz wojewdztwa oraz miasta. Na uroczysto przybyli rwnie rektorzy i prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutw, kierownicy katedr i przedstawiciele uczelni wyszych, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogrskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Czstochowskiej, Politechniki Gdaskiej, Politechniki Koszaliskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Poznaskiej, Politechniki lskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocawskiej, Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Nowym Sczu. Nie zabrako rwnie licznie przybyych kolegw, przyjaci oraz wsppracownikw oraz przedstawicieli instytucji i podmiotw gospodarczych, z ktrymi wsppracuje prof. Jerzy Merkisz.

 

 

Laudacj podczas uroczystoci wygosi promotor przewodu – prof. dr hab. in. Sawomir Luft z Wydziau Mechanicznego UTH Radom, przybliajc w niej sylwetk prof. Merkisza oraz jego bogaty dorobek naukowy. W przemwieniu przypomnia liczne osignicia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Podkreli, e „prof. dr hab. in. Jerzy Merkisz jest osob o wyjtkowej pracowitoci i yczliwoci. Ma, godne naladowania, umiejtnoci integrowania rodowiska naukowego. W uznaniu zasug Profesor zosta uhonorowany odznaczeniami pastwowymi:

- Srebrnym Krzyem Zasugi (nr 175-96-21), nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 27.11.1996 r.,

- Medalem Komisji Edukacji Narodowej (nr 67424) Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa 25.11.1997 r.,

- Zotym Krzyem Zasugi (nr 287-2000-4), nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 27.11.2000 r.,

- Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (nr 326-2005-27), nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 7.12.2005 r.,

- Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 11.10.2013 r.”

W laudacji podkrelone zostay rwnie zasugi prof. dr. hab. in. Jerzego Merkisza wobec Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, w tym przede wszystkim w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

Prof. dr hab. in. Jerzy Merkisz jest niekwestionowanym autorytetem krajowym i zagranicznym w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji silnikw spalinowych. Jest naukowcem znanym z niezwykej aktywnoci i pracowitoci, o czym wiadczy jego zaangaowanie w prac wielu stowarzysze, gremiw eksperckich, komisji oceniajcych dorobek i rozwj naukowy czonkw spoecznoci akademickiej, a take orodkw naukowo-badawczych. Jest czowiekiem o wyjtkowej yczliwoci, obdarzonym darem umiejtnej wsppracy z zespoami ludzkimi oraz integracji tyche zespow. Od wielu lat jest przewodniczcym Rady Naukowej czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.

Na zakoczenie uroczystoci, zgodnie ze zwyczajem akademickim, nowo mianowany doktor honoris causa wygosi wykad okolicznociowy. Tytu wykadu brzmia: Emisja spalin rodkw transportu w rzeczywistych warunkach ruchu.

 

< Poprzedni   Nastpny >
REKLAMA
Infra
Wojtya 1
Clicktrans