REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Aktualności arrow Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska

Volvo Polska drugi raz z rzędu została laureatem Srebrnego Listka CSR. Wyróżnienie za 2013 r. zostało przyznane w wyniku ankietowego badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzonego przez tygodnik „Polityka” i firmę doradczą PwC w ramach badania Lista 500 Polityki. Ankieta została opracowana według wytycznych normy ISO 26000 w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Srebrny Listek CSR „Polityki” otrzymały firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie istotnych rozwiązań z normy ISO 26000.

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) to ważny element działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Volvo to jeden z największych światowych producentów autobusów i samochodów ciężarowych, posiadający długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Działania firmy w zakresie CSR obejmują aspekty związane m.in. z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, prawami człowieka, dbałością o pracowników i kwestiami społecznymi. Wspierają też rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach i promują różnorodność. Firma przykłada ogromną wagę do troski o środowisko naturalne, prowadząc różnorodne działania w tym zakresie. Tu należy wymienić produkowany we wrocławskiej fabryce Volvo ekologiczny autobus hybrydowy, inteligentne oświetlenie w halach produkcyjnych, zakup przez Volvo Polska 100% energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł czy kampanię ekologiczną promującą segregowanie odpadów.

 

Dbając o pracowników, Volvo Polska podejmuje na ich rzecz szereg działań związanych m.in. z rozwojem w zakresie umiejętności zawodowych i pozazawodowych, promocją zdrowego trybu życia czy równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. W ramach promocji zagadnień związanych z bezpieczeństwem powołano w firmie grupę ratowników przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. Prowadzą oni dla pracowników cykliczne, weekendowe szkolenia pozwalające zdobyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Istotną część działań CSR stanowią też inicjatywy prowadzone na rzecz społeczności lokalnych. Od wielu lat Volvo Polska wspiera Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich, współpracuje też z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” i z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Ponadto co roku bierze udział w akcji charytatywnej pod nazwą „Fabryka Świętego Mikołaja”, organizowanej przez wrocławską redakcję „Gazety Wyborczej”.

 

W ramach działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością w Volvo Polska funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego. Jego ideą jest wspieranie działań społecznych pracowników poprzez przyznawanie im grantów finansowych na realizację autorskich projektów niosących korzyści dla lokalnej społeczności. Od wielu lat pracownicy angażują się też regularnie w akcje honorowego oddawania krwi organizowane przez Volvo Polska we współpracy z przychodnią przyzakładową i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Firma bierze też udział w społecznych akcjach RCKiK apelujących o oddawanie krwi.

 

Ważnym obszarem społecznej odpowiedzialności są działania na polu edukacji. Volvo Polska współpracuje w tym zakresie z kilkoma uczelniami, m.in. z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym. Współpraca ta dotyczy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących m.in. praktyki i staże studenckie. Wśród studentów wyższych uczelni Volvo promuje także nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne poprzez włączanie pracowników firmy w prowadzenie wykładów i seminariów na uczelniach lub podczas targów pracy. W ostatnich latach szereg wykładów na Politechnice Wrocławskiej prowadzili pracownicy Volvo IT Polska (m.in. podczas konferencji „IT Days”).

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans