REKLAMA
MLotko
Stajniak 3
ALotko
Stajniak 2
Stajniak 1
START arrow Aktualnoci arrow Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska
W numerze 10/2017 m.in.: -

Nowoci targw Busworld Europe 2017 w Kortrijk

Aktualne trendy rozwoju autobusw turystycznych na przykadzie testw przeprowadzonych w ramach Coach Euro Test 2017 w Linkoping

25 lat Zarzdu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Technologie recyklingu filtrw czstek staych (DPF) z wyeksploatowanych autobusw z silnikiem wysokoprnym

Prezentacja rozwiza z zakresu elektromobilnoci w fabryce Volvo

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska

Volvo Polska drugi raz z rzdu zostaa laureatem Srebrnego Listka CSR. Wyrnienie za 2013 r. zostao przyznane w wyniku ankietowego badania dotyczcego spoecznej odpowiedzialnoci biznesu (Corporate Social Responsibility) w polskich przedsibiorstwach, przeprowadzonego przez tygodnik „Polityka” i firm doradcz PwC w ramach badania Lista 500 Polityki. Ankieta zostaa opracowana wedug wytycznych normy ISO 26000 w siedmiu obszarach: ad korporacyjny, prawa czowieka, zachowania wobec pracownikw, ochrona rodowiska, dbao o klienta, uczciwo biznesowa i zaangaowanie spoeczne. Srebrny Listek CSR „Polityki” otrzymay firmy, ktre w swojej codziennej dziaalnoci operacyjnej deklaruj uwzgldnianie istotnych rozwiza z normy ISO 26000.

Odpowiedzialno spoeczna biznesu (CSR) to wany element dziaalnoci firmy Volvo. Opiera si na wartociach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowizaniem do prowadzenia dziaalnoci w sposb odpowiedzialny i wspierania zrwnowaonego rozwoju w zakresie rozwiza transportowych. Volvo to jeden z najwikszych wiatowych producentw autobusw i samochodw ciarowych, posiadajcy dug tradycj w zakresie bezpieczestwa drogowego. Dziaania firmy w zakresie CSR obejmuj aspekty zwizane m.in. z trosk o rodowisko naturalne, etyk biznesu, prawami czowieka, dbaoci o pracownikw i kwestiami spoecznymi. Wspieraj te rozwj kultury organizacyjnej opartej na wartociach i promuj rnorodno. Firma przykada ogromn wag do troski o rodowisko naturalne, prowadzc rnorodne dziaania w tym zakresie. Tu naley wymieni produkowany we wrocawskiej fabryce Volvo ekologiczny autobus hybrydowy, inteligentne owietlenie w halach produkcyjnych, zakup przez Volvo Polska 100% energii elektrycznej pochodzcej wycznie z odnawialnych rde czy kampani ekologiczn promujc segregowanie odpadw.

 

Dbajc o pracownikw, Volvo Polska podejmuje na ich rzecz szereg dziaa zwizanych m.in. z rozwojem w zakresie umiejtnoci zawodowych i pozazawodowych, promocj zdrowego trybu ycia czy rwnowagi pomidzy yciem prywatnym a zawodowym. W ramach promocji zagadnie zwizanych z bezpieczestwem powoano w firmie grup ratownikw przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. Prowadz oni dla pracownikw cykliczne, weekendowe szkolenia pozwalajce zdoby umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy.

 

Istotn cz dziaa CSR stanowi te inicjatywy prowadzone na rzecz spoecznoci lokalnych. Od wielu lat Volvo Polska wspiera Dom Dziecka w Ktach Wrocawskich, wsppracuje te z Fundacj „Na ratunek dzieciom z chorob nowotworow” i z Klinik Hematologii i Onkologii Dziecicej we Wrocawiu. Ponadto co roku bierze udzia w akcji charytatywnej pod nazw „Fabryka witego Mikoaja”, organizowanej przez wrocawsk redakcj „Gazety Wyborczej”.

 

W ramach dziaa zwizanych ze spoeczn odpowiedzialnoci w Volvo Polska funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego. Jego ide jest wspieranie dziaa spoecznych pracownikw poprzez przyznawanie im grantw finansowych na realizacj autorskich projektw nioscych korzyci dla lokalnej spoecznoci. Od wielu lat pracownicy angauj si te regularnie w akcje honorowego oddawania krwi organizowane przez Volvo Polska we wsppracy z przychodni przyzakadow i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Firma bierze te udzia w spoecznych akcjach RCKiK apelujcych o oddawanie krwi.

 

Wanym obszarem spoecznej odpowiedzialnoci s dziaania na polu edukacji. Volvo Polska wsppracuje w tym zakresie z kilkoma uczelniami, m.in. z Politechnik Wrocawsk i Uniwersytetem Ekonomicznym. Wsppraca ta dotyczy wymiany wiedzy i dowiadcze oraz rozwoju programw dydaktycznych, obejmujcych m.in. praktyki i stae studenckie. Wrd studentw wyszych uczelni Volvo promuje take nowoczesne rozwizania techniczne i organizacyjne poprzez wczanie pracownikw firmy w prowadzenie wykadw i seminariw na uczelniach lub podczas targw pracy. W ostatnich latach szereg wykadw na Politechnice Wrocawskiej prowadzili pracownicy Volvo IT Polska (m.in. podczas konferencji „IT Days”).

< Poprzedni   Nastpny >
REKLAMA
Infra
Wojtya 1
Clicktrans