REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Bezpieczeństwo i ekolo. arrow Projekt TROLLEY jako platforma współpracy środowisk transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Projekt TROLLEY jako platforma współpracy środowisk transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Marcin Wołek

 Polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do radykalnego ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Sektor transportu został zidentyfikowany jako obszar, w którym osiągnąć można znaczne efekty do 2020 r. W tym celu należy podjąć działania w ramach polityki transportowej, przejść do niskoemisyjnych sposobów wytwarzania energii oraz zachęcać odbiorców energii do jej oszczędzania.

Wysoka zależność sektora transportu od paliw płynnych ma swoje źródła w relatywnej łatwości transportu i przerobu ropy naftowej, niskich jej cenach w latach 80. i 90. XX wieku, wieloletniej tradycji i potencjale branży paliwowej oraz polityce taborowej przewoźników funkcjonujących w różnych gałęziach transportu. Alternatywne źródła zasilania pojazdów wymagają budowy i rozbudowy infrastruktury do przerobu i dostawy energii oraz wytworzenia odpowiedniego potencjału po stronie popytu, który uzasadni wysokie nakłady niezbędne dla stworzenia alternatywnego systemu zasilania pojazdów, konkurencyjnego dla paliw płynnych opartych na kopalinach.

Obecnie rozwiązaniem dostępnym, efektywnym i przedstawiającym sobą dojrzałość technologiczną, ale również wysoką podatność na innowacje jest trakcja elektryczna w transporcie miejskim (kolej miejska, tramwaj, trolejbus, elektrobus, częściowo autobusy hybrydowe). Jej emisyjność uzależniona jest od rodzaju produkowanej energii, w przypadku niektórych miast udział energii odnawialnej w transporcie o trakcji elektrycznej przekracza 90% (m.in. trolejbusy w Salzburgu, Austria czy w Solingen, Niemcy).

 

Komunikacja trolejbusowa w Europie

Komunikacja trolejbusowa osiągnęła największą popularność tuż po drugiej wojnie światowej, choć jej początki sięgają 1882 roku, kiedy to został wprowadzony do eksploatacji pierwszy pojazd tego typu. Od zakończenia drugiej wojny światowej liczba miast posiadających trolejbusy w Europie Zachodniej i Środkowej zaczęła maleć. Poza takimi krajami jak Szwajcaria, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Rosja i Włochy, trolejbusy eksploatowane są w nielicznych miastach Europy Zachodniej i Środkowej. Jednak tam gdzie przetrwały, stały się one ważnym podsystemem transportu zbiorowego, a dzięki wdrażanym innowacyjnym rozwiązaniom są postrzegane jako „okręt flagowy” komunikacji miejskiej.

Projekt TROLLEY odpowiedzią na potrzeby współpracy środowisk naukowych i praktyki gospodarczej

Program Operacyjny Europa Środkowa jest programem Unii Europejskiej mającym na celu wsparcie współpracy transnarodowej pomiędzy państwami tej części Europy w celu poprawy innowacyjności, dostępności, stanu środowiska, konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów. Głównym celem Programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Działania dotyczą takich krajów, jak Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia oraz częściowo Niemcy, Włochy i zachodnia część Ukrainy. Budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 298 mln EUR, a dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu waha się od 75% (tzw. „stare kraje członkowskie UE”) poprzez 85% („nowe kraje członkowskie UE”) do 90% (Ukraina).

Pełny tekst: Autobusy-TEST 2012 nr 10

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans