REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Recenzje arrow Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski, 

 

Nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności opublikowana została książka Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. Jej autorami są pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, dr inż. Jacek Pielecha oraz dr inż. Stanisław Radzimirski z Instytutu Transportu Samochodowego.

Książka zawiera opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które znacznie zmieniono w latach 2006-2011. Autorzy wyjaśnili w niej strukturę i zakres obowiązywania przepisów, zasady homologacji typu pojazdów lekkich oraz możliwości rozszerzenia homologacji, jak również zasady homologacji typu pojazdów ciężkich. W rozważaniach tych uwzględniono też samochody o napędzie alternatywnym. W książce przedstawione zostały także najważniejsze zagadnienia z zakresu kontroli zgodności produkcji i w procesie eksploatacji oraz pomiary toksyczności spalin w rzeczywistych warunkach ruchu i porównano ich wyniki z toksycznością badaną w warunkach laboratoryjnych. Prezentowane wyniki testów badawczych dotyczą nie tylko lekkich i ciężkich pojazdów drogowych, lecz także pojazdów pozadrogowych (np. ciągników rolniczych, maszyn do robót ziemnych i leśnych, pojazdów szynowych i pojazdów specjalnego przeznaczenia).

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans