REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Autorzy 2010

W 2010 r. artykuły w czasopiśmie Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe opublikowali:

 

 1. dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz  Akademia Morska w Szczecinie
 2. mgr Zygmunt Adrianek – Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach
 3. mgr inż. Grzegorz Barański – Politechnika Lubelska
 4. dr Jadwiga Bąk – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 5. mgr Dorota Bąk-Gajda – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 6. mgr inż. Michał Biały – Politechnika Lubelska
 7. dr inż. Jarosław Bieniaś – Politechnika Lubelska
 8. dr inż. Wojciech Błażejewski – Politechnika Wrocławska
 9. dr Monika Bojanowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 10. dr Marzena S. Brodowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 11. dr inż. Norbert Chamier-Gliszczyński – Politechnika Koszalińska
 12. dr inż. Leszek Chybowski – Akademia Morska w Szczecinie
 13. dr inż. Jan Ciecieląg – Politechnika Radomska
 14. prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 15. dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 16. Ing. Ondrej CyprichUniversity of Žilina in Žilina
 17. Ing. Jana Dicová, PhD.Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina in Žilina
 18. mgr inż. Artur Dmowski – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 19. prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, jr – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
 20. dr inż. Andrzej Dolny – Politechnika Wrocławska
 21. dr Tadeusz Dyr – Politechnika Radomska
 22. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski – Uniwersytet Rzeszowski
 23. dr hab. inż. Andrzej Gajek – Politechnika Krakowska
 24. Tadeusz Gancarz – dyrektor handlowy PZI TARAN
 25. dr inż. Marzena Gawrysiak-Witulska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 26. dr inż. Jan Gąsior – Uniwersytet Rzeszowski
 27. dr inż. Paweł Gąsior – Politechnika Wrocławska
 28. mgr inż. Michał Gęca – Politechnika Lubelska
 29. dr Agata Gierczak – Politechnika Rzeszowska
 30. mgr inż. Donata Gierczycka-Zbrożek – Politechnika Wrocławska
 31. mgr inż. Leszek Gil – Politechnika Lubelska
 32. dr inż. Łukasz Grabowski – Politechnika Lubelska
 33. dr inż. Piotr Gradziuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 34. Eng. Stanislav Grishin – Transport and Telecommunication Institute, Riga
 35. inż. Piotr Grzegorczyk – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 36. Dr. math. Sharif E. Guseynov – Transport and Telecommunication Institute, Riga, Institute of Mathematical Sciences and Information Technology Liepaja
 37. dr inż. Marek Guzek – Politechnika Warszawska
 38. dr inż. Edmund Hajduk – Uniwersytet Rzeszowski
 39. dr inż. Marek Hawryluk – Politechnika Wrocławska
 40. mgr inż. Paweł Hofman – Politechnika Radomska
 41. dr inż. Piotr Ignaciuk – Politechnika Lubelska
 42. prof. dr hab. Izabella Jackowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 43. prof nadzw. dr hab. Janusz Jakóbiec – AGH Kraków
 44. dr inż. Tadeusz Jasiński – Politechnika Rzeszowska
 45. dr inż. Karol Jaśkiewicz – Politechnika Wrocławska
 46. dr inż. Rafał S. Jurecki – Politechnika Świętokrzyska
 47. prof. dr hab. Adam Kaczor – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 48. Bartosz M. Kaj
 49. dr inż. Jerzy Kaleta – Politechnika Wrocławska
 50. prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak – Uniwersytet Rzeszowski
 51. mgr inż. Michał Karendał – Politechnika Świętokrzyska
 52. dr Aneta Kazanowska-Charytanowicz – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 53. dr inż. Wiesław Kielanowski – Politechnika Opolska
 54. mgr Kazimierz Kniaź – uczestnik studiów podyplomowych. Zarządzanie transportem zbiorowym na Wydziale Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska
 55. dr inż. Hanna Kochanek – Politechnika Radomska
 56. Dr. habil. sc. ing., Eugene Kopytov – Transport and Telecommunication Institute, Riga
 57. dr hab. inż. Grzegorz Koralewski – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 58. dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 59. dr inż. Kazimierz Kowalski – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 60. dr inż. Wojciech Kozłowski – Politechnika Opolska
 61. prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński – Politechnika Warszawska
 62. dr inż. Aneta Krzyżak – Politechnika Lubelska
 63. mgr Ewa Kwietniewska – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 64. prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska
 65. prof. dr hab. inż. Stefan LiščákUniversity of Žilina in Žilina
 66. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia – Politechnika Warszawska
 67. mgr inż. Paweł Magryta Politechnika Lubelska
 68. mgr inż. Adam Majczak Politechnika Lubelska
 69. dr inż. Arkadiusz Małek – Politechnika Lubelska
 70. dr inż. Andrzej Markiewicz – Politechnika Radomska
 71. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
 72. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Politechnika Poznańska
 73. dr inż. Dariusz Jan Michalak Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 74. dr inż. Ryszard Michalski – Akademia Morska w Szczecinie
 75. mgr inż. Izabela Mijalska-Szewczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 76. dr Paweł Muszyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 77. prof. dr hab. Janusz Mysłowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 78. mgr inż. Antoni Nazarewicz – Politechnika Lubelska
 79. prof. dr hab. inż. Ignacy Niedziółka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 80. prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 81. prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 82. dr hab. inż. Gabriel Nowacki – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 83. Ing. Ján Ondruš, PhD. – Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, University of Žilina in Žilina
 84. dr inż. Piotr Orliński – Politechnika Warszawska
 85. dr inż. Stanisław Orliński – Politechnika Radomska
 86. dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
 87. mgr inż. Magdalena Ożóg – PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 88. dr inż. Andrzej Pacana – Politechnika Rzeszowska
 89. mgr inż. Ewelina Paprota – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 90. mgr inż. Sławomir Pędzik – członek Zarządu, dyrektor ds. Eksploatacji PKS w Ostrowcu SA
 91. prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 92. mgr Anna Pieniak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 93. mgr inż. Marcin Pieniążek –Uniwersytet Rzeszowski
 94. dr inż. Dariusz Piernikarski – Politechnika Lubelska
 95. dr inż. Konrad Pietrykowski – Politechnika Lubelska
 96. dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. URUniwersytet Rzeszowski
 97. mgr inż. Sabina Puławska – Politechnika Krakowska
 98. dr inż. Jacek Rabcewicz – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 99. dr Janis S. Rimshans – Institute of Mathematical Sciences and Information Technology Liepaja, University of Latvia
 100. Ryszard Rojowski – dyrektor działu konstrukcyjnego R&G PLUS
 101. mgr inż. Zbigniew Rusak – ZTM Poznań
 102. dr inż. Robert Rusinek – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 103. mgr inż. Radosław Rybczyński – Politechnika Wrocławska
 104. dr inż. Rafał Rybczyński – Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
 105. mgr inż. Joanna Rymarz – Politechnika Lubelska
 106. Doctor Degree in Engineering Oleg V. Schiptsov – Transport and Telecommunication Institute, Riga
 107. mgr Joanna Sidor-Walczak – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 108. dr inż. Aleksander Siger – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 109. dr hab. inż. Stanisław Skonecki, prof. nadzw. UP w Lublinie – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 110. dr inż. Zbigniew Skrobacki – Politechnika Świętokrzyska
 111. dr inż. Tomasz Słowik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 112. dr inż. Paweł Sobczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 113. Maciej Sobczyk
 114. mgr inż. Rafał Sochaczewski – Politechnika Lubelska
 115. Prof. Dr. Oec., Alexander Stetjuha – Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
 116. dr inż. Andrzej Stępniewski – Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
 117. dr inż. Marek Stępniewski – Politechnika Radomska
 118. Stiasny Marcin – ZTM Warszawa
 119. dr inż. Stoeck Tomasz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 120. dr hab. inż. Andrzej Surowiecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 121. dr inż. Piotr Szczęsny – Politechnika Lubelska
 122. dr inż. Maciej Szkoda – Politechnika Krakowska
 123. mgr inż. Marcin Szlachetka – Politechnika Lubelska
 124. mgr Małgorzata Szostek – Uniwersytet Rzeszowski
 125. dr inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 126. dr inż. Marek Ścibisz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 127. prof. dr hab. Jerzy Tys – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 128. mgr inż. Marek Urbanik – słuchacz studiów doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
 129. mgr inż. Anna Urbańska – Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”
 130. dr inż. Mariusz Walczak – Politechnika Lubelska
 131. mgr Małgorzata Walendziak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 132. prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker – Politechnika Lubelska
 133. dr Dariusz Wiącek – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 134. dr inż. Stanisław Właśniewski – Uniwersytet Rzeszowski
 135. mgr inż. Stanisław Wodyński – prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PKS w Ostrowcu SA, prezes świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji
 136. mgr inż. Łukasz Wojciechowski – Politechnika Lubelska
 137. mgr inż. Piotr Woliński – Politechnika Warszawska
 138. dr inż. Ryszard Wołoszyn – Politechnika Radomska
 139. dr inż. Jan Wrona – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 140. mgr inż. Rafał Wrona – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 141. Grzegorz Zając – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 142. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 143. mgr inż. Piotr Zdanowicz – Politechnika Warszawska
 144. Stanisław Zięba – Agro-Estry s.c. Oleszyce
 145. dr inż. Maciej Zwierzchowski – Politechnika Wrocławska
 146. dr inż. Andrzej ŻurkowskiCentrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie

 

 

REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1