REKLAMA
Ochrona
Szelag
Infra
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Recenzenci 2011

Recenzentami artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe w 2011 r. byli:

 1. dr hab. Andrzej Ambrozik, prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska
 2. dr hab. inż. Tadeusz Bil, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 3. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, prof. PW – Politechnika Warszawska
 4. dr hab.inż. Bogdan Cieślikowski, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 5. dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. WSEiI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 6. dr hab. Krzysztof Czernaś, prof. UPUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. dr hab. Tomasz Dobek, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 8. dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Politechnika Lubelska
 9. dr hab. Tadeusz Dyr, prof. PR – Politechnika Radomska
 10. dr hab. inż. Jacek Eliasz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 11. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 12. dr hab. Marek Idzior, prof. PP – Politechnika Poznańska
 13. dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 14. prof. dr hab. Izabella Jackowska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 15. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 16. dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 17. dr hab. Janina Kaniuczak, prof. PRz– Uniwersytet Rzeszowski
 18. dr hab. inż. Oleh Klyus, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
 19. dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. PL – Politechnika Lubelska
 20. prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka – Politechnika Koszalińska
 21. prof. dr hab. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska
 22. dr hab. inż. Jerzy Lewosz, prof. PK Politechnika Koszalińska
 23. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
 24. Prof. Ing. Štefan Liščák, CSc., Žilinská univerzita v Žiline
 25. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK  Politechnika Koszalińska
 26. dr inż. Wojciech Musiał – Politechnika Koszalińska
 27. prof. dr hab. Janusz Mysłowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 28. prof. dr hab. inż. Andrzej NiewczasPolitechnika Lubelska
 29. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. WSEiP – Politechnika Świętokrzyska
 30. prof. dr hab. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 31. dr hab. inż. Jarosław Plichta, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 32. prof. zw. dr hab. inż. Leszek Powierża – Politechnika Warszawska
 33. dr hab. inż Leszek Radziszewski, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 34. dr hab. inż. Stanisław Skonecki, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 35. dr hab. inż. Jerzy Smyczek, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 36. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 37. prof. zw. dr inż. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska
 38. dr hab. Jerzy Tys – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 39. dr hab. Leszek Woźniak, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

 

REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans