REKLAMA
Ochrona
Szelag
Infra
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Recenzenci 2010

Recenzentami artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe w 2010 r. byli:

 1. dr hab. Andrzej Ambrozik, prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska
 2. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, prof. PW – Politechnika Warszawska
 3. dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 4. dr hab. Krzysztof Czernaś, prof. UPUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 5. dr hab. Tomasz Dobek, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. dr hab. Mirosław Gabryszuk – PAN Jastrzębiec
 7. prof. dr hab. Izabella Jackowska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 8. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 9. prof. dr hab. Adam Kaczor – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 10. dr hab. Janina Kaniuczak, prof. PRz– Uniwersytet Rzeszowski
 11. prof. dr hab. inż. Henryk Komsta – Politechnika Lubelska
 12. dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 13. dr hab. Stanisław Kruczyński, prof. PWPolitechnika Warszawska
 14. prof. dr hab. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska
 15. prof. dr hab. Janusz Mysłowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 16. prof. dr hab. inż. Andrzej NiewczasPolitechnika Lubelska
 17. prof. dr hab. inż. Marek Opielak – Politechnika Lubelska
 18. prof. dr hab. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 19. dr hab. Jerzy Tys – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 20. dr hab. Leszek Woźniak, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans