REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Czasopismo
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Czasopismo

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (wersja drukowana ISSN 1509-5878, wersja elektroniczna e-ISSN 2450-7725) jest miesięcznikiem, który ukazuje się od stycznia 2000 roku. Czasopismo w kompleksowy sposób porusza problematykę transportu zbiorowego. Periodyk podzielono na kilka bloków tematycznych, a mianowicie: aktualności, bezpieczeństwo i ekologia, rynek i marketing, przewoźnicy i systemy transportowe, wydarzenia, historia i nowe konstrukcje, prawo, producenci i poddostawcy, eksploatacja i testy, polemiki, recenzje, sylwetki, systemy biletowe, technika, Unia Europejska. W każdym z nich wybitni specjaliści dzielą się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu funkcjonowania systemów transportowych, a w szczególności transportu miejskiego i regionalnego.
W każdym wydaniu wiele miejsca poświęcone jest prezentacji rozwiązań technicznych stosowanych w nowoczesnych autobusach. Szczególna uwaga skierowana jest na systemy bezpieczeństwa, komfortu podróży dla pasażerów i pracy kierowców, niezawodność, jakość wykonania, możliwość zastosowania paliw alternatywnych oraz systemy wspomagające organizację i zarządzanie transportem. Obok nowoczesnych rozwiązań, prezentowana jest historia techniki autobusowej – przybliżane są konstrukcje nieznanych lub zapomnianych autobusów oraz wieloletnie doświadczenia fabryk produkujących tabor dla pasażerskiego transportu zbiorowego.
W czasopiśmie AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe publikowane są artykuły dotyczące strategii przedsiębiorstw transportowych, badań rynkowych i marketingowych w transporcie, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej oraz możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w transporcie publicznym. Omawiane są także wydarzenia związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w naszym kraju i poza granicami oraz przedstawiane sylwetki osób, które w szczególny sposób związane są z transportem autobusowym.
Redakcja czasopisma AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest członkiem jury BUS & COACH OF THE YEAR, które wybiera laureatów prestiżowych nagród INTERNATIONAL COACH OF THE YEAR oraz INTERNATIONAL BUS OF THE YEAR.
Czasopismo AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe znajduje się na liście czasopism punktowanych, ogłaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do 17 września 2012 r. liczba punktów za artykuł naukowy w czasopiśmie wynosiła 6 (wykaz można pobrać tutaj) . W komunikacie, ogłoszonym w dniu 17 września 2012 r., liczba punktów, podobnie jak w innych czasopismach, została zmniejszona do 4  tutaj . Obecnie, zgodnie z wykazem ogłoszonym w grudniu 2015 r. (do pobrania) liczba punktów wynosi 7. 

Publikowane pełne teksty artykułów dostępne w zakładce Artykuły do pobrania można swobodnie wykorzystywać w celach niekomercyjnych i edukacyjnych. W przypadku zamiaru komercyjnego  wykorzystania wymagana jest pisemna zgoda wydawcy.

Czasopismo AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest indeksowane w bazach:

  Informacje o czasopiśmie w BazTech  

Index Copernicus Informacja o czasopiśmie w Index CopernicusREKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1