REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Sylwetki arrow Pół wieku pracy zawodowej Mariana Osucha
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Pół wieku pracy zawodowej Mariana Osucha

z Marianem Osuchem, pierwszym prezesem Pracodawców Transportu Publicznego, rozmawia Tadeusz Dyr

Tadeusz Dyr: Panie Prezesie, już ponad 2 godziny oglądamy fotografie, które przywiózł Pan do mnie i właściwie końca nie widać. Pojawiają się na nich ciągle nowe twarze, tylko niezmienny pozostaje Marian Osuch z łagodnym uśmiechem.

Marian Osuch: W tym roku mijają 53 lata mojej działalności zawodowej, działalności na rzecz transportu i przedsiębiorstw PKS. To także okres mojej działalności społecznej. To wszystko dawało szansę na spotkanie wielu wybitnych ludzi zarówno w kraju, jak i za granicą. Ze spotkań tych pozostało wiele miłych wspomnień i jeszcze więcej fotografii.

Zanim porozmawiamy o tych, których widzimy na fotografiach, proszę powiedzieć kilka zdań o swojej drodze zawodowej.

Moja kariera zawodowa od 1961 roku związana jest z transportem, a dokładniej z przedsiębiorstwami PKS. Aby możliwe było podjęcie przeze mnie nauki w szkole średniej, musiałem zrezygnować z pracy w firmie prywatnej, w której byłem wówczas zatrudniony, i podjąć pracę w przedsiębiorstwie państwowym. Poszukując możliwości zatrudnienia, trafiłem do PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie rozpocząłem pracę jako konduktor. We wrześniu tego roku zostałem uczniem Technikum Ekonomicznego w Kielcach. Pracując w dziale księgowości, zostałem przyjęty na studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie ukończyłem pierwszy i drugi stopień. Później skończyłem studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studium pedagogiczne w Kielcach. Przez kilka lat, pracując w PKS, uczyłem również w szkole. Długi okres w mojej karierze był związany z przewozami ładunków, realizowanymi przez PKS – był to wówczas największy przewoźnik drogowy w Polsce. W 1974 roku zostałem zastępcą dyrektora ds. przewozów towarowych, a w 1985 roku – dyrektorem naczelnym oddziału, a następnie samodzielnego przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1996 roku zostałem zarządcą menedżerskim tego przedsiębiorstwa. Przygotowana przeze mnie koncepcja prywatyzacji nie została zaakceptowana przez związki zawodowe i po zakończeniu kontraktu menedżerskiego w 2000 roku musiałem odejść z Przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostałem wówczas etatowym pracownikiem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego (obecnie Pracodawcy Transportu Publicznego) – wcześniej funkcję przewodniczącego tego Związku pełniłem społecznie. W 1999 r. zostałem wybrany wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy RP). Funkcję tę sprawowałem przez 2 kadencje. Zostałem także członkiem Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych. Pracę zawodową zawsze łączyłem z działalnością społeczną, szczególnie na rzecz dzieci. Otrzymałem za nią najważniejsze z moich wyróżnień – Order Uśmiechu.

 

 

Od kilku lat jest Pan emerytem. Nie oznacza to jednak, że ma Pan mniej zajęć.

 Rzeczywiście, cały czas staram się być aktywny i służyć tym, którzy chcą skorzystać z mojego doświadczenia. Jestem obecnie wiceprzewodniczącym Pracodawców Transportu Publicznego (PTP), członkiem zespołu problemowego Komisji Trójstronnej ds. rozwoju dialogu społecznego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Kielcach, Rady Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego NFZ, powiatowej rady zatrudnienia w Ostrowcu Św. oraz Klubu Seniora PTP. Jestem także członkiem międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i przewodniczącym komisji rewizyjnej tej kapituły. Nie pracując zawodowo, mogę więcej czasu poświęcać na działalność społeczną.

 

Pełny tekst: AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2014 nr 1-2

 

 

< Poprzedni
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans