REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Rynek i marketing arrow Polski rynek autobusowy w 2012 roku - powrót do przeszłści
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Polski rynek autobusowy w 2012 roku - powrót do przeszłści

Zbigniew Rusak

Rok ubiegły w pełni potwierdził, że mechanizmy kierujące polskim rynkiem autobusowym niestety nie uległy zmianie. Rynek, na którym znacznie ograniczono dopływ środków zewnętrznych, skurczył się z roku na rok o blisko ⅓. W 2012 roku do polskich przewoźników trafiło łącznie 970 autobusów. To o 18 więcej niż w kryzysowym 2009 roku. Wpływ na to miał ponad 40% spadek sprzedaży w segmencie autobusów miejskich. Strach pomyśleć, co będzie się działo, gdy przedsiębiorstwa komunikacyjne całkowicie zostaną pozbawione możliwości ubiegania się o dopłaty unijne. Już teraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada, że w kolejnej perspektywie finansowej, dofinansowany będzie przede wszystkim transport szynowy oraz projekty integrujące działanie kilku jednostek samorządowych, a także projekty wprowadzające nowe technologie bezemisyjne, takie jak autobusy elektryczne, czy trolejbusy. Gdyby nie realizacja wieloletnich kontraktów zawartych w latach 2010-2011 oraz znaczne zwiększenie sprzedaży w sektorze autobusów turystycznych, spowodowane koniecznością obsługi, organizowanego w Polsce i na Ukrainie turnieju EURO 2012, sprzedaż autobusów byłaby najniższa od dwunastu lat. Nie uległy zmianie trendy w sektorze autobusów lokalnych, co sugeruje, że państwo polskie, wbrew przyjętej Narodowej Strategii Rozwoju Transportu, prowadzi politykę promotoryzacyjną, głównie kosztem tej części społeczeństwa, która z przyczyn zdrowotnych, osiągniętego wieku czy statusu majątkowego nie dysponuje własnym samochodem. Tym samym nie można się dziwić, że grupa wykluczonych społecznie osób, głównie z obszarów wiejskich i małych miasteczek, niemogących dojechać do pracy czy do szkoły, z roku na rok powiększa się.


PEŁNY TEKST: AUTOBUSY-TEST 3/2013

< Poprzedni
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans