REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Eksploatacja i testy arrow Mechatroniczne stanowisko testowe typu End Line i jego wykorzystanie
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Mechatroniczne stanowisko testowe typu End Line i jego wykorzystanie

Mateusz Marzec, Tadeusz Uhl

Podstawową zasadą właściwego użytkowania obiektów technicznych związanych z wykonywaniem transportu pasażerów jest regularna ocena ich stanu technicznego. Ma to szczególnie znaczenie w pojazdach autobusowych. Wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu mogą w szczególnych przypadkach spowodować zdarzenia niebezpieczne dla pasażerów. Prowadzą także do obniżenia dostępności taboru.

Przy współczesnym rozwoju technologii problem odpowiedniej diagnostyki autobusów może być rozwiązany poprzez wprowadzenie systemów zautomatyzowanych. Nawet niewielkie uszkodzenie, łatwe do usunięcia we wczesnej fazie powstawania, jeśli nie zostanie naprawione może generować znaczne koszty lub być przyczyną poważniejszej awarii wyłączającej autobus z eksploatacji [8]. Obecne procedury diagnostyki poprodukcyjnej autobusów zakładają udział człowieka w badaniach, co znacznie wydłuża ich czas i może powodować, że ocena będzie nieobiektywna. Z uwagi na niewykryte awarie firma przewozowa naraża się na zwiększone koszty eksploatacji w wyniku przestoju autobusu, jak również w wyniku napraw skutków potencjalnej awarii. Przy wysokim wskaźniku wykorzystania taboru może wystąpić sytuacja, w której brakuje autobusów w tzw. rezerwie. Przestój autobusu może nie tylko wpłynąć negatywnie na reputację firmy w wyniku braku możliwości świadczenia usług przewozowych, ale przede wszystkim generować poważne straty finansowe, które w przypadku autobusu klasy Maxi wynoszą średnio ok. 2500 zł/dobę a w przypadku autobusu klasy Mega nawet 3000 zł/dobę [1]. Istotnym składnikiem kosztów są również naprawy i części zamienne oraz ewentualne holowanie autobusu. Aby uniknąć tych sytuacji, stan techniczny autobusu powinien być kontrolowany każdorazowo przed wyjazdem z zajezdni. Przy wykorzystaniu obecnych procedur diagnostycznych stosowanych na stacjach kontroli pojazdów taka praktyka jest bardzo trudna do wdrożenia. Przykładem może być zajezdnia autobusowa obsługująca ponad 206 autobusów i wyposażone w jedną stację kontroli pojazdów [2]. Skrócony czas badania jednego autobusu, które obejmuje podstawowe układy trwa 30 minut. Przy obecnym wskaźniku wykorzystania taboru w zajezdni (ok. 88%) przeprowadzenie kontroli wszystkich autobusów wyjeżdżających zajęłoby ok. 90 godzin, co nie jest możliwe do zrealizowania. Na podstawie tych danych łatwo też obliczyć, że wydłużenie badania o 1 minutę skutkuje wydłużeniem kontroli wszystkich autobusów o ok. 3 godziny. Mając na uwadze powyższe aspekty, można wywnioskować jak duży wpływ na koszty eksploatacji autobusów ma czas wykonywanych badań diagnostycznych.

Pełny tekst: AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013 nr 4

 

 

REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans