REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Historia arrow 70 lat trolejbusów w Gdyni
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

70 lat trolejbusów w Gdyni
Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel

Powstała w 1943 r. gdyńska sieć komunikacji trolejbusowej obchodzi swoje 70-lecie. Jej rozwój można podzielić na etapy i przedstawić w aspekcie zmian dotyczących układu linii, wykorzystywanego taboru oraz realizowanej pracy eksploatacyjnej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.

Początki komunikacji trolejbusowej w Gdyni

Dynamiczny rozwój Gdyni w latach 20. ubiegłego wieku sprawił, że koniecznością stało się uruchomienie komunikacji miejskiej. Już pod koniec 1927 r. prywatna firma Szandrach i Czarnowski uruchomiła pierwsze połączenie autobusowe, a komunalne linie powstały w 1929 r. Wprowadzenie komunikacji trolejbusowej po raz pierwszy rozważano w 1930 r., gdy okazało się, że autobusy z silnikami benzynowymi są drogie w eksploatacji. Przeprowadzono analizy i konsultacje, w szczególności dotyczące relacji cen paliw płynnych i energii elektrycznej, które przesądziły jednak o zakupie nowych autobusów z silnikami Diesla.

Do pomysłu uruchomienia w Gdyni komunikacji trolejbusowej powrócono w czasie drugiej wojny światowej. Tabor autobusowy w trakcie działań wojennych został w znacznej części zniszczony, a wszystkie sprawne pojazdy zarekwirowano na potrzeby wojska. Zwiększały się także trudności z zaopatrzeniem w paliwa płynne. To spowodowało, że w 1942 r. rozpoczęto budowę sieci trakcyjnej i podstacji zasilających przyszłe linie trolejbusowe. Pierwszy odcinek linii trolejbusowej od Zarządu Miejskiego (obecny Urząd Miasta) do Dworca PKP w Chyloni oddano do eksploatacji 18 września 1943 r. Trasa nienumerowanej linii prowadziła dzisiejszymi ulicami: Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd, Morską i Chylońską do pl. Dworcowego. W godzinach szczytów przewozowych trolejbusy kursowały z częstotliwością, co 7,5 minuty. Jeszcze w 1943 r. linię trolejbusową przedłużono do nowej pętli przy poczcie w Orłowie. Obsługiwało ją 11 trolejbusów marki Henschel i 10 przyczep.

Pierwszą zajezdnię trolejbusową zlokalizowano w zajezdni autobusowej przy ul. Derdowskiego w śródmieściu Gdyni. Poważną przerwę w eksploatacji trolejbusów spowodowały działania wojenne w marcu 1945 r., w wyniku których zdewastowano sieć trakcyjną, a pojazdy poważnie uszkodzono i w dużej części wywieziono poza Gdynię.

Komunikację trolejbusową reaktywowano dopiero w 1946 r. Najszybciej ruch trolejbusów przywrócono na 1,5 km odcinku ul. Świętojańskiej, od zajezdni przy ul. Derdowskiego do Zarządu Miejskiego. Kursowały na niej 3 odbudowane trolejbusy marki Henschel. Następnie przedłużono linię trolejbusową do Orłowa, już jako linię 11, oraz oddano do użytku pętlę na pl. Kaszubskim. Kolejną linię trolejbusową nr 12, na trasie z pl. Kaszubskiego do Chyloni, uruchomiono w dniu 2 października 1946 r. Ze względu na zniszczony wiadukt kolejowy nad ul. Podjazd, trasę linii 12 poprowadzono naokoło – ul. Świętojańską i Śląską. Pod koniec 1946 r. eksploatowano 11 trolejbusów.

PEŁNY TEKST: AUTOBUSY-TEST NR 7-8/2013

< Poprzedni
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans