REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Wymogi techniczne dot. reklamy
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl
O wydawnictwie | Wymogi techniczne dot. artykułu | Wymogi techniczne dot. reklamy

wymogi techniczne dot. reklamy

Warunki techniczne umieszczania reklam
w czasopiśmie „AUTOBUSY”


1. Gotowe reklamy przyjmowane są tylko w formie elektronicznej w postaci plików pdf, tif, jpg, cdr, eps; rozdzielczość plików rastrowych minimum 300 ppi. (ta uwaga dotyczy także plików rastrowych zawartych w plikach cdr lub eps); pliki jpg powinny mieć mały stopień kompresji;
2. Pliki reklam można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:   lub nagrane na CD na adres: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68;
3. Materiały na pierwszą stronę okładki: 1 lub 2 fotografie w formie plików tif lub jpg o szerokości około 240 mm i rozdzielczości 300 ppi;
4. Reklama całostronicowa na okładce (str 2-4 okładki):
format po przycięciu 205 x 284 mm; format ze spadami 215 x 294 mm;
5. Reklama całostronicowa, w środku numeru:
- na spad; format po przycięciu 205 x 284; format ze spadami 215 x 294;
- bez spadu; format 178 x 244;
6. W przypadku reklam „na spad” teksty i ważne elementy graficzne (np. logo) nie powinny leżeć bliżej niż 8 mm od krawędzi po przycięciu, czyli 13 mm od krawędzi reklamy liczonej ze spadem;
7. Reklama 0,5 strony  w poziomie - format 178 x 120;
8. Reklama 0,33 strony  w pionie - format 56 x 244;
9. Jeśli firma nie posiada przygotowanych reklam, redakcja może skontaktować ją z profesjonalną firmą graficzną lub przygotować reklamę, za dodatkową opłatą, we własnym zakresie.
10. Materiał zdjęciowy przyjmowany jest w postaci
 slajdów małoobrazkowych lub większych,
 odbitek fotograficznych o formacie nie mniejszym niż wielkość ostateczna w druku,
 plików cyfrowych w formatach TIF, PSD, ostatecznie JPG,
o rozdzielczości 300 ppi dla wielkości 1 do 1, nagranych na CD w formacie PC.
 materiał ilustracyjny dostarczony w postaci gotowych druków nie gwarantuje wysokiej jakości w ponownym druku, choć jest możliwy do wykorzystania przy założeniu znacznego zmniejszenia.
11. Materiały graficzne np. logo opracowane winny być w programach typu wektorowego np. CorelDraw, Freehand czy Ilustrator, z tekstami zamienionymi w krzywe i gamą kolorów ograniczoną do systemu CMYK (wykluczone kolory RGB, Pantone itp.), lub plików tif o rozdzielczości 300 – 600 ppi (wykluczone pliki jpg).
12. Teksty prosimy dostarczać w Wordzie lub plikach txt.
13. Materiały elektroniczne dostarczane z platformy Maca powinny być nagrane na CD w formacie ISO (PC).
 

REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1