REKLAMA
ALotko
MLotko
Stajniak 2
Stajniak 3
Stajniak 1
START arrow Wymogi techniczne dot. reklamy
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w odzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napdw hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobr materiau, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl
O wydawnictwie | Wymogi techniczne dot. artykuu | Wymogi techniczne dot. reklamy

wymogi techniczne dot. reklamy

Warunki techniczne umieszczania reklam
w czasopimie „AUTOBUSY”


1. Gotowe reklamy przyjmowane s tylko w formie elektronicznej w postaci plikw pdf, tif, jpg, cdr, eps; rozdzielczo plikw rastrowych minimum 300 ppi. (ta uwaga dotyczy take plikw rastrowych zawartych w plikach cdr lub eps); pliki jpg powinny mie may stopie kompresji;
2. Pliki reklam mona przesya poczt elektroniczn na adres:   lub nagrane na CD na adres: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68;
3. Materiay na pierwsz stron okadki: 1 lub 2 fotografie w formie plikw tif lub jpg o szerokoci okoo 240 mm i rozdzielczoci 300 ppi;
4. Reklama caostronicowa na okadce (str 2-4 okadki):
format po przyciciu 205 x 284 mm; format ze spadami 215 x 294 mm;
5. Reklama caostronicowa, w rodku numeru:
- na spad; format po przyciciu 205 x 284; format ze spadami 215 x 294;
- bez spadu; format 178 x 244;
6. W przypadku reklam „na spad” teksty i wane elementy graficzne (np. logo) nie powinny lee bliej ni 8 mm od krawdzi po przyciciu, czyli 13 mm od krawdzi reklamy liczonej ze spadem;
7. Reklama 0,5 strony  w poziomie - format 178 x 120;
8. Reklama 0,33 strony  w pionie - format 56 x 244;
9. Jeli firma nie posiada przygotowanych reklam, redakcja moe skontaktowa j z profesjonaln firm graficzn lub przygotowa reklam, za dodatkow opat, we wasnym zakresie.
10. Materia zdjciowy przyjmowany jest w postaci
 slajdw maoobrazkowych lub wikszych,
 odbitek fotograficznych o formacie nie mniejszym ni wielko ostateczna w druku,
 plikw cyfrowych w formatach TIF, PSD, ostatecznie JPG,
o rozdzielczoci 300 ppi dla wielkoci 1 do 1, nagranych na CD w formacie PC.
 materia ilustracyjny dostarczony w postaci gotowych drukw nie gwarantuje wysokiej jakoci w ponownym druku, cho jest moliwy do wykorzystania przy zaoeniu znacznego zmniejszenia.
11. Materiay graficzne np. logo opracowane winny by w programach typu wektorowego np. CorelDraw, Freehand czy Ilustrator, z tekstami zamienionymi w krzywe i gam kolorw ograniczon do systemu CMYK (wykluczone kolory RGB, Pantone itp.), lub plikw tif o rozdzielczoci 300 – 600 ppi (wykluczone pliki jpg).
12. Teksty prosimy dostarcza w Wordzie lub plikach txt.
13. Materiay elektroniczne dostarczane z platformy Maca powinny by nagrane na CD w formacie ISO (PC).
 

REKLAMA
Infra
Wojtya 1
Clicktrans