REKLAMA
MLotko
Stajniak 3
ALotko
Stajniak 2
Stajniak 1
START arrow Unia Europejska
W numerze 10/2017 m.in.: -

Nowoci targw Busworld Europe 2017 w Kortrijk

Aktualne trendy rozwoju autobusw turystycznych na przykadzie testw przeprowadzonych w ramach Coach Euro Test 2017 w Linkoping

25 lat Zarzdu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Technologie recyklingu filtrw czstek staych (DPF) z wyeksploatowanych autobusw z silnikiem wysokoprnym

Prezentacja rozwiza z zakresu elektromobilnoci w fabryce Volvo

 

 

 Artykuy on-line dostpne w zakadce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Unia Europejska
Plan inwestycji strategicznych dla Europy

Tadeusz Dyr, Agata Pomykaa

Zwikszenie konkurencyjnoci Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjajcych tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracj zoon przez Jeana-Claude’a Junckera w wystpieniu poprzedzajcym gosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. – jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myl tej idei Komisja Europejska przygotowaa trjelementow inicjatyw przypieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015–2017. Zaoenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule. 

Czytaj cao...
Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych

 Tadeusz Dyr

W styczniu br. opublikowany zosta komunikat dotyczcy europejskiej strategii majcej na celu wzrost wykorzystania w sektorze transportu Unii Europejskiej paliw ze rde alternatywnych. Jej celem jest jest stworzenie dugoterminowych ram polityki na rzecz kierowania rozwojem technologicznym i inwestycjami przy rozpowszechnianiu paliw alternatywnych i uzyskania zaufania konsumentw. 

Czytaj cao...
Europejskie dobre praktyki w zakresie infomobilnoci a regionalne plany transportowe

Izabela Jele, Bartosz Guszczak

Infomobilno odnosi si do procedur, systemw i urzdze opartych na inteligentnych systemach transportowych (Intelligent Transportation Systems – ITS) oraz usugach, ktre zwikszaj mobilno osb i towarw poprzez gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucj informacji. Aplikacje infomobilne mog by stosowane zarwno przez operatorw mobilnych, jak i przez kadego uytkownika, dla wszystkich rodzajw transportu. Usugi infomobilne s dedykowane do dynamicznego zarzdzania publicznym i prywatnym transportem, pojazdami oraz ruchem drogowym (np. informacjami dotyczcymi wypadkw drogowych). Zastosowanie ITS umoliwia zintegrowanie systemu transportowego, gdzie poczenie jego elementw suy uzyskaniu wikszej efektywnoci, bezpieczestwa i ochronie rodowiska. 

Czytaj cao...
Europejska polityka transportowa a koszty zewntrzne transportu

dr Beata Zagodon  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puaskiego w Radomiu, Wydzia Transportu i Elektrotechniki, Zakad Logistyki i Marketingu

Jednym z zasadniczych celw polityki zrwnowaonego rozwoju transportu, realizowanej przez UE od kilkunastu lat jest zmniejszenie niekorzystnego wpywu transportu na rodowisko naturalne. Osigniciu tego celu sprzyja zwikszenie konkurencyjnoci przyjaznych dla rodowiska gazi transportu oraz tworzenie uczciwych warunkw konkurencji midzy rodzajami transportu poprzez uczciwe obcianie ich generowanymi kosztami. Dlatego te jedn z podstawowych zasad polityki transportowej jest zasada ,,zanieczyszczajcy paci”. Komisja Europejska dy do zmiany struktury przewozw, poprzez wiksze zaangaowanie rodkw transportu ,,przyjaznych” rodowisku, a dziaania te maj ograniczy poziom kosztw zewntrznych.
Celem artykuu jest analiza efektw realizowanej przez UE polityki zrwnowaonego rozwoju transportu w odniesieniu do kosztw zewntrznych transportu. Analiz objto zmiany wielkoci i struktury kosztw zewntrznych w UE, wedug gazi transportu i rodzajw przewozw oraz wedug kategorii kosztw. Badania przeprowadzono w korelacji z najwaniejszymi czynnikami determinujcymi poziom kosztw zewntrznych, do ktrych zaliczono: wielko przewozw adunkw i pasaerw, w tym przewozy osb indywidualnymi rodkami transportu. Okres bada obejmowa lata 1995-2008.

Czytaj cao...
REKLAMA
Infra
Wojtya 1
Clicktrans