REKLAMA
Szelag
Ochrona
Infra
START arrow Technika
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Technika
Eyetracikng jako nowoczesna metoda badań kierowców

Józef Stokłosa, Grzegorz Kata, Andrzej Kawiak

Badanie przyczyn wypadków drogowych prowadzone jest wielowątkowo. Jednym z obszarów badań jest analiza zachowań wzrokowych kierowców w czasie prowadzenia pojazdu samochodowego.

W analizie i badaniu zachowań wzrokowych kierowcy zastosowanie znajdują okulografy (systemy eyetrackingowe). Pozwalają one na obserwację i opis schematów oraz wzorców postrzegania sytuacji drogowych przez kierowcę. Możliwe staje się m.in. śledzenie obiektów, na których kierowca koncentruje swoją uwagę, ustalanie kolejności ich postrzegania oraz czynników, które odwracają uwagę i wzrok kierowcy od obiektów istotnych dla bezpieczeństwa jazdy.

 

Czytaj całość...
Ocena możliwości wtryskiwania kompozytu WPC

 w produkcji elementów wyposażenia wnętrza autobusu w oparciu o symulacje numeryczne procesu

 Wiesław Frącz, Grzegorz Janowski

Przykłady zastosowania kompozytów WPC w branży motoryzacyjnej skłaniają do poszukiwań obszarów możliwych aplikacji tych kompozytów w pojazdach wykorzystywanych jako środki transportu zorganizowanego (busy, autobusy, trolejbusy itp.). Cechy praktyczne tych materiałów, w tym zdolność do recyklingu, dobre właściwości mechaniczne, a przede wszystkim aspekty środowiskowe ich wykorzystania przyczyniają się do rosnącego zainteresowania tą grupą materiałów. 

Czytaj całość...
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans