REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Recenzje
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Recenzje
The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project

W grudniu 2013 r. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego opublikowało monografię w wersji elektronicznej (e-book) pod redakcją naukową  Marcina Wołka i Olgierda Wyszomirskiego The Trolleybus as an Urban Means of Transportation in the Light of the Trolley Project. Jest ona dostępna na stronach:

 - http://ekonom.ug.edu.pl/web/krt/index.html?lang=pl&ao=materialy_do_pobrania,

 - http://www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki__/TROLLEY_ebook_2013_.pdf.

 W opracowaniu monografii uczestniczył zespół 13 Autorów mających zarówno bogaty dorobek naukowy, jak i doświadczenia praktyczne. Wiodącą rolę w tym zespole pełnili pracownicy Katedry Rynku Transportowego, będącej jednostką organizacyjną Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W skład zespołu autorskiego weszli także pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenia praktyczne Autorów obejmują m.in. aktywność w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej czy Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Doświadczenia naukowe i zawodowe zespołu autorskiego gwarantowały wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści. Z drugiej jednak strony konieczne było ujednolicenie formalne, językowe i merytoryczne monografii, co przy tak licznym zespole nie jest sprawą łatwą. Z zadania tego Redaktorzy monografii – prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski i dr Marcin Wołek – w pełni się wywiązali. Struktura monografii jest zwarta i uporządkowana. Autorzy przestrzegają zasad logicznego prowadzenia wywodów. Uzupełnieniem podstawowej treści monografii są prezentacje tabelaryczne i graficzne. Zakres prezentowanych w nich informacji wzbogaca treść monografii i ułatwia zrozumienie prezentowanych zagadnień.

 

Czytaj całość...
Efektywne zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym

Ryszard Wołoszyn

Nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” wydana została książka "Efektywne zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym". Ideą monografii jest prezentacja wyników badań dotyczących eksploatacji dwupaliwowych układów zasilania. Dwupaliwowe zasilanie silnika ZS jest koncepcją, która pozwala na urzeczywistnienie idei efektywnego zastosowania gazu ziemnego jako paliwa silnikowego. W rozwiązaniu tym zapłon realizowany jest w wyniku wtrysku do cylindra i samozapłonu pilotującej dawki paliwa o wysokiej liczbie cetanowej. I chociaż rozwiązanie to nie jest nowe, nowatorskie możliwości związane z modyfikacją układu zasilania silnika i sterowaniem jego pracą pozwalają na szerokie upowszechnienie dwupaliwowego silnika ZS zarówno w wersji trakcyjnej, jak i w wersji stacjonarnej. W monografii przedstawiono możliwości modyfikacji procesu spalania mieszanki dwupaliwowej wynikające z doboru parametrów dawkowania obydwu paliw. Opisano czynniki wpływające na osiągnięcie wysokiej sprawności cieplnej silnika zasilanego dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym oraz ograniczenia emisji składników toksycznych spalin. Przedstawiono również opracowaną i wykonaną prototypową adaptację turbodoładowanego silnika ZS wyposażonego w układ zasilania typu common rail przeznaczoną do dwupaliwowego zasilania silnika gazem ziemnym i olejem napędowym.

 

Czytaj całość...
Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski, 

 

Nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności opublikowana została książka Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. Jej autorami są pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, dr inż. Jacek Pielecha oraz dr inż. Stanisław Radzimirski z Instytutu Transportu Samochodowego.

Czytaj całość...
Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „SPATIUM” wydana została książka „Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”, autorami której są Tadeusz Dyr i Paweł Kozubek. Jej celem jest prezentacja podstaw teoretycznych i rozwiązań praktycznych ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze transportu, na realizację których beneficjenci ubiegają się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Celowi temu podporządkowany został układ książki. Materiał w niej zawarty podzielony został na osiem rozdziałów.

Czytaj całość...
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans