REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Prawo i transport
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Prawo i transport
Plan transportowy województwa podlaskiego  dylematy rozwoju transportu publicznego

Adam Wykowski

Plany transportowe są istotnym instrumentem kreowania rozwoju transportu publicznego. W artykule przedstawiono dylematy kreowania planu transportowego w województwie podlaskim. Autor wskazuje słabe strony tego planu. 

Czytaj całość...
Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Tadeusz Dyr

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [12], określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia. Istotną jej częścią jest rozmieszczenie obiektów infrastruktury transportowej. Z tego punktu widzenia Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) [11] jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju, mającym istotny wpływ na kierunki inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. 

Czytaj całość...
Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych

Michał Kowalski, Janusz Nesterak, Stanisław Wodyński, Anna Żelaszczyk

 
 

Współczesne zarządzanie odbywające się w warunkach dużej dynamiki otoczenia oraz silnej presji rozwojowej, wymuszonej wzrostem konkurencji i zwiększonymi oczekiwaniami klientów, wymaga od menedżerów wykorzystania w procesach decyzyjnych wszechstronnej informacji. Podejście takie stanowi istotę koncepcji Performance Management (PM), której poświęcony został niniejszy artykuł. W literaturze anglosaskiej pojęcie performance management występuje od wielu lat, a jego znaczenie jest stale rozwijane. W efekcie pojawiają się nowe koncepcje i narzędzia wspomagające stosowanie tego podejścia w praktyce gospodarczej. W Polsce problematyka Performance Management nie była dotychczas przedmiotem szerszych publikacji. Nieliczne opracowania prezentowały to zagadnienie wyłącznie w ujęciu zarządzania finansowego w jednostkach biznesowych. Sam termin performance management tłumaczony jest na język polski bardzo różnie, jako: zarządzanie wydajnością, zarządzanie efektami, zarządzanie przez efekty, zarządzanie efektywnością, zarządzanie wynikami, zarządzanie osiągnięciami czy zarządzanie dokonaniami.

 

PKS w Ostrowcu Św. SA, jako przewoźnik spełniający wymogi operatora publicznego transportu zbiorowego (ptz) w świetle ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zainicjował i w ramach projektu Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki w wyniku współpracy, której celem był transfer wiedzy pomiędzy pracownikami naukowymi jako stażystami a przedsiębiorstwem, doprowadził do zbudowania autorskiego modelu ekonomicznego, którego główne założenia przedstawia niniejszy artykuł. Model opracowany został w oparciu o specyfikę działalności przedsiębiorstwa przewozowego świadczącego usługi transportu publicznego w świetle nowego ładu prawnego w publicznym transporcie zbiorowym, przy wykorzystaniu narzędzi Performance Management – zgodnie z metodyką stosowaną w rachunkowości zarządczej i controllingu.

 

Artykuł prezentuje metodykę wdrożenia oraz możliwości wykorzystania narzędzi Performance Management w przedsiębiorstwie publicznego transportu zbiorowego osób i wynikających z nich korzyści w szczególności w kontekście wymienionych regulacji prawnych.

Czytaj całość...
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans