REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Historia
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Historia
Produkcja i eksploatacja trolejbusów Rossan w Federacji Rosyjskiej

Marcin Połom, Bohdan Turżański

W byłym ZSRR dominującym zakładem produkcji trolejbusów była fabryka ZiU w Engels; miała ona duże możliwości produkcyjne. Główny model produkowany w tym zakładzie – ZiU 682 w wielu odmianach – sprzedano w ponad 42 tys. egzemplarzy, czyniąc go najpopularniejszym trolejbusem na świecie. Transformacja gospodarcza w Rosji na początku lat 90. wpłynęła na rynek motoryzacyjny, w tym na rynek pojazdów komunikacji miejskiej. Wiele przedsiębiorstw szukało możliwości rozwoju lub próbowało zaistnieć na rynku. Konkurencja ze strony tradycyjnych producentów była słaba z powodu wieloletniego niedoinwestowania i niskiej jakości wytwarzanych pojazdów. Podobnie jak w przypadku produkcji trolejbusów Nordtroll w oparciu o polskie nadwozia z Jelcza (por. art. w „Autobusach” [1]), powstała inicjatywa kooperacji z Autosanem. Miastem zainteresowanym produkcją trolejbusów na nadwoziach z Sanoka był Orenburg, w którym eksploatowano wiele autobusów polskiego producenta. Łącznie w latach 1999–2004 zbudowano tylko 2 trolejbusy na nadwoziach Autosana H10-11, które eksploatowano w Orenburgu. 

Czytaj całość...
Zarys historii autobusów warszawskich w latach 1909-2015
-

 Jan Kużmiński

Stołeczna komunikacja autobusowa obchodzi 95. urodziny. Obecnie Miejskie Zakłady Autobusowe to największa firma transportu publicznego w Polsce i jedna z większych w Europie, ale początki były bardzo skromne – flota liczyła ledwie 11 autobusów, które miały uzupełnić komunikację tramwajową. Z czasem to autobusy zaczęły dominować na ulicach stolicy, przewożąc codziennie ponad milion pasażerów. W niniejszym artykule przedstawiono genezę i rozwój komunikacji autobusowej w Warszawie.

Czytaj całość...
Historia przegubowych trolejbusów Ikarus 280 w Polsce

Marcin Połom, Bohdan Turżański

W czerwcu 2014 r. została dostarczona do Lublina pierwsza partia 6 nowych przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18M. Była to część zamówienia na 12 trolejbusów, złożonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w ramach realizacji projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu. Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego). Beneficjentem projektu była gmina Lublin. Całkowita wartość projektu wyniosła 520 635 102,00 PLN, a poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 340 403 217,00 PLN. 

Czytaj całość...
70 lat trolejbusów w Gdyni
Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel

Powstała w 1943 r. gdyńska sieć komunikacji trolejbusowej obchodzi swoje 70-lecie. Jej rozwój można podzielić na etapy i przedstawić w aspekcie zmian dotyczących układu linii, wykorzystywanego taboru oraz realizowanej pracy eksploatacyjnej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.

Czytaj całość...
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1