REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Bezpieczeństwo i ekolo.
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Bezpieczeństwo i ekolo.
Zintegrowany system bezpieczeństwa drogowego na przykładzie pojazdów użytkowych koncernu Daimler AG

Joanna Pastuszka, Zbigniew Rusak

Na początku lipca w Berlinie odbyła się prezentacja całej gamy pojazdów użytkowych Daimler AG: Safety Truck, Safety Van i Safety Coach, opracowanych w ramach globalnego programu „Shaping Future Transportation”. Celem tego programu jest ochrona zasobów środowiska naturalnego, redukcja wszelkiego rodzaju emisji szkodliwych związków i hałasu z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W niniejszym artykule skupiono się przede wszystkim na rozwiązaniach stosowanych w sektorze autobusowym. Nie można jednak zapominać, że prace rozwojowe w zakresie systemów bezpieczeństwa są prowadzone całościowo i obejmują wszystkie sektory. Wynika to z faktu, iż pojazdy wszystkich sektorów uczestniczą w tym samym ruchu drogowym i podlegają wzajemnemu oddziaływaniu. Ponadto stosowanie rozwiązań uniwersalnych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pozwala na znaczne obniżenie cen rynkowych (dzięki uzyskaniu odpowiedniej skali produkcji).

Czytaj całość...
Autobusy LNG w warszawskiej komunikacji miejskiej

Zbigniew Rusak

Projekt wprowadzenia autobusów i paliwa LNG w największej polskiej spółce komunikacji miejskiej, warszawskich MZA, został zrealizowany przez nowego gracza na rynku autobusowym – Lider Trading. Ta spółka od jesieni 2014 r. jest producentem autobusów marki Solbus, w tym 35 autobusów zasilanych LNG w barwach stołecznego przewoźnika. 

Czytaj całość...
Możliwości programów komputerowych służących do rekonstrukcji wypadków drogowych

Wojciech Owczarzak

W artykule przedstawiono pojęcie wypadku drogowego, pokazano statystyki wypadków oraz omówiono możliwości poszczególnych programów komputerowych wspierających proces ich rekonstrukcji. Omawiane programy podzielono na kategorie: symulacyjne, kalkulacyjne, służące do analizy czasowo-przestrzennej, rysunkowe oraz fotogrametryczne. 

Czytaj całość...
Zasilanie dwupaliwowe gaziem ziemnym i olejem napędowym silnika ZS

Ryszard Wołoszyn 

Badania nad zasilaniem dwupaliwowym gazem ziemnym i olejem napędowym silnika ZS były podstawowym obszarem dokonań naukowych dra inż. Ryszarda Wołoszyna w ostatnich latach. Kompleksowe ujęcie tych zagadnień przedstawione zostało w monografii wydanej w 2012 r. (R. Wołoszyn, Efektywne zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym. Spatium, Radom 2012.) W niniejszym artykule – wykorzystując materiały przygotowane przez dra inż. Ryszarda Wołoszyna oraz zawarte w monografii – przedstawiono wybrane wyniki badań, uznane przez recenzentów jego dorobku naukowego za istotny wkład do nauki o budowie silników spalinowych. To ostatni artykuł naszego przyjaciela i współpracownika, który publikujemy na łamach czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe.

Czytaj całość...
Parametry eksploatacyjne silników spalinowych w pojazdach typu Range Extender

Jerzy Merkisz, Ireneusz Pielecha, Przemysław Borowski

Ciągły rozwój napędów pojazdów samochodowych spowodowany jest dążeniem do uzyskiwania coraz lepszych wskaźników pracy silnika przy jednoczesnym ograniczeniu skażenia środowiska naturalnego człowieka. Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania pojazdów na środowisko wiąże się jednocześnie ze zmniejszeniem zużycia paliwa przez pojazdy. Jedną z możliwości redukcji emisji spalin i zużycia paliwa jest stosowanie pojazdów hybrydowych. Ich różnorodność aplikacji powoduje, że są one chętnie stosowanym substytutem typowych pojazdów samochodowych. Ma to szczególne znaczenie w państwach, w których kierowcy odczuwają wymierne korzyści z ich stosowania w postaci zmniejszenia opłat podatkowych, możliwość wjazdu do centrum miast, bezpłatnego parkowania. Mimo dynamicznego rozwoju rynku tego typu pojazdów w Europie, w Polsce odnotowuje się niewielkie zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Według Instytutu Samar w I połowie 2012 roku zarejestrowano w Polsce tylko 17 pojazdów elektrycznych. Oznacza to spadek o 37%, w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, w którym zarejestrowano 27 pojazdów. Najwięcej pojazdów według firmy Samar sprzedał Renault (12 – Kangoo EV), następnie Peugeot (5), Citroen (2) i Mitsubishi (1 – i-MIEV).

Czytaj całość...
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1