REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Rynek i marketing
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Rynek i marketing
Ocena stopnia usprawnienia komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w opinii pasażerów

Kamil Roman

W niniejszym artykule porównano wyniki badań ankietowych, wykonanych przez ZTM w Białej Podlaskiej, dotyczących oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej przez pasażerów. Przedstawiona analiza miała na celu porównanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych w komunikacji miejskiej w latach 2009–2015. Celem było również określenie, czy zmiany wprowadzone po 2009 r. odniosły zamierzony skutek i przyczyniły się do poprawy efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej. W artykule zawarto również aktualne postulaty pasażerów, które mogą pomóc instytucjom zajmującym się komunikacją miejską w dostosowaniu oferty do wymagań pasażerów. 

Czytaj całość...
Produkcja i sprzedaż trolejbusów Solaris Trollino w latach 2011-2014

Marcin Połom, Bohdan Turżański, Mikołaj Bartłomiejczyk

Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji – Solaris Bus & Coach – jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Autobusach” w 2011 r. [2], który traktował o powstaniu pierwszych trolejbusów marki Solaris, ich rozwoju i sprzedaży w latach 2001–2010, przedstawiono dalszy postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2011–2014.

Czytaj całość...
Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym

i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Wojciech Bąkowski, Tadeusz Dyr

Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i finansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozów pasażerskich. 

Czytaj całość...
Polski rynek autobusowy w 2013 roku  stabilizacja na najniższym poziomie

Zbigniew Rusak

W 2013 r. po raz kolejny odnotowano spadek sprzedaży autobusów w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu na nowe autobusy. Wskazano na czynniki determinujące zmiany zapotrzebowania na tabor autobusowy w różnych segmentach rynku. 

Czytaj całość...
Polski rynek autobusowy w 2012 roku - powrót do przeszłści

Zbigniew Rusak

Rok ubiegły w pełni potwierdził, że mechanizmy kierujące polskim rynkiem autobusowym niestety nie uległy zmianie. Rynek, na którym znacznie ograniczono dopływ środków zewnętrznych, skurczył się z roku na rok o blisko ⅓. W 2012 roku do polskich przewoźników trafiło łącznie 970 autobusów. To o 18 więcej niż w kryzysowym 2009 roku. Wpływ na to miał ponad 40% spadek sprzedaży w segmencie autobusów miejskich. Strach pomyśleć, co będzie się działo, gdy przedsiębiorstwa komunikacyjne całkowicie zostaną pozbawione możliwości ubiegania się o dopłaty unijne. Już teraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada, że w kolejnej perspektywie finansowej, dofinansowany będzie przede wszystkim transport szynowy oraz projekty integrujące działanie kilku jednostek samorządowych, a także projekty wprowadzające nowe technologie bezemisyjne, takie jak autobusy elektryczne, czy trolejbusy. Gdyby nie realizacja wieloletnich kontraktów zawartych w latach 2010-2011 oraz znaczne zwiększenie sprzedaży w sektorze autobusów turystycznych, spowodowane koniecznością obsługi, organizowanego w Polsce i na Ukrainie turnieju EURO 2012, sprzedaż autobusów byłaby najniższa od dwunastu lat. Nie uległy zmianie trendy w sektorze autobusów lokalnych, co sugeruje, że państwo polskie, wbrew przyjętej Narodowej Strategii Rozwoju Transportu, prowadzi politykę promotoryzacyjną, głównie kosztem tej części społeczeństwa, która z przyczyn zdrowotnych, osiągniętego wieku czy statusu majątkowego nie dysponuje własnym samochodem. Tym samym nie można się dziwić, że grupa wykluczonych społecznie osób, głównie z obszarów wiejskich i małych miasteczek, niemogących dojechać do pracy czy do szkoły, z roku na rok powiększa się.

Czytaj całość...
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1