REKLAMA
Szelag
Infra
Ochrona
START arrow Sylwetki
W numerze 4/2019 m.in.: -

Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu

Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Ocena jakości usług transportowych na trasie Lublin–Biała Podlaska

Ocena natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

Zrównoważony rozwój a jakość życia

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Sylwetki
Wspomnienie o Ryszardzie Wołoszynie

Starość jest czcigodna
nie przez długowieczność
i liczbą lat się jej nie mierzy:
sędziwością u ludzi jest mądrość,
a miarą starości – życie nieskalane.
 
                                              Mdr 4, 8-9 

      Ryszard Wołoszyn
       07.10.1967-13.10.2013

Rysiek,
w wędrówce ku Tobie będzie nam pomagać pamięć o Twojej życzliwej uczynności. Byłeś dla nas człowiekiem niezwykłej pogody ducha
                                                                                                   – do zobaczenia

Wspomnienia   do pobraniaW1 do pobraniaW2

Pół wieku pracy zawodowej Mariana Osucha

z Marianem Osuchem, pierwszym prezesem Pracodawców Transportu Publicznego, rozmawia Tadeusz Dyr

Tadeusz Dyr: Panie Prezesie, już ponad 2 godziny oglądamy fotografie, które przywiózł Pan do mnie i właściwie końca nie widać. Pojawiają się na nich ciągle nowe twarze, tylko niezmienny pozostaje Marian Osuch z łagodnym uśmiechem.

Marian Osuch: W tym roku mijają 53 lata mojej działalności zawodowej, działalności na rzecz transportu i przedsiębiorstw PKS. To także okres mojej działalności społecznej. To wszystko dawało szansę na spotkanie wielu wybitnych ludzi zarówno w kraju, jak i za granicą. Ze spotkań tych pozostało wiele miłych wspomnień i jeszcze więcej fotografii.

Zanim porozmawiamy o tych, których widzimy na fotografiach, proszę powiedzieć kilka zdań o swojej drodze zawodowej.

Moja kariera zawodowa od 1961 roku związana jest z transportem, a dokładniej z przedsiębiorstwami PKS. Aby możliwe było podjęcie przeze mnie nauki w szkole średniej, musiałem zrezygnować z pracy w firmie prywatnej, w której byłem wówczas zatrudniony, i podjąć pracę w przedsiębiorstwie państwowym. Poszukując możliwości zatrudnienia, trafiłem do PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie rozpocząłem pracę jako konduktor. We wrześniu tego roku zostałem uczniem Technikum Ekonomicznego w Kielcach. Pracując w dziale księgowości, zostałem przyjęty na studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie ukończyłem pierwszy i drugi stopień. Później skończyłem studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studium pedagogiczne w Kielcach. Przez kilka lat, pracując w PKS, uczyłem również w szkole. Długi okres w mojej karierze był związany z przewozami ładunków, realizowanymi przez PKS – był to wówczas największy przewoźnik drogowy w Polsce. W 1974 roku zostałem zastępcą dyrektora ds. przewozów towarowych, a w 1985 roku – dyrektorem naczelnym oddziału, a następnie samodzielnego przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1996 roku zostałem zarządcą menedżerskim tego przedsiębiorstwa. Przygotowana przeze mnie koncepcja prywatyzacji nie została zaakceptowana przez związki zawodowe i po zakończeniu kontraktu menedżerskiego w 2000 roku musiałem odejść z Przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostałem wówczas etatowym pracownikiem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego (obecnie Pracodawcy Transportu Publicznego) – wcześniej funkcję przewodniczącego tego Związku pełniłem społecznie. W 1999 r. zostałem wybrany wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy RP). Funkcję tę sprawowałem przez 2 kadencje. Zostałem także członkiem Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych. Pracę zawodową zawsze łączyłem z działalnością społeczną, szczególnie na rzecz dzieci. Otrzymałem za nią najważniejsze z moich wyróżnień – Order Uśmiechu.

 

 

Czytaj całość...
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1